Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön 4. ja 5.9.2018 Pori

4.9.2018 - 5.9.2018

Koulutuksen (5 t/ 2,5 t+ 2,5 t) tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon; 
- Mitä liikkumisen mahdollisuuksien luominen itse kultakin edellyttää? 
- Miten kehitämme liikuntamyönteistä asennetta, lapsen kuulemista ja näkemistä? 
- Miten työyhteisönä sitoudumme rakentamaan lapsen päivään iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä?

Uusi koulutus ja sen materiaali on koostettu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta. Asiakirjat korostavat liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja linjaavat liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen toimintaa. 

Suositusten mukaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi fyysisen aktiivisuuden määrä pitäisi olla 3 tuntia päivässä, jonka tulisi koostua kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta; kevyestä liikkumisesta, aktiivisesta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 20.8. mennessä tämän linkin kautta