Seurojen kesätoiminnan avustus info 22.3.2023

22.3.2023 - 22.3.2023

Ennakkotietoa seuroille: Erittäin positiivisen vastaanoton aikaisempina vuosina saanut Seurojen kesätoiminnan avustus avautuu haettavaksi viikolla 12! 

Seurojen kesätoiminnan avustus on tarkoitettu Lounais-Suomen alueen liikunta ja urheiluseuroille 15-29 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen vähintään kahden viikon ajaksi aikavälillä 1.4.–30.9.2023. Avustus on suuruudeltaan 700 euroa/nuori ja sitä voi hakea useamman kuin yhden nuoren palkkaamiseen. Tänäkin vuonna avustus mahdollistaa myös osallistujille maksuttomia koulutuksia. Tarkempia tietoja avustuksesta ja sen hakemisesta infoamme heti, kun lopulliset avustuspäätökset ovat tulleet opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Pidämme kesätoiminnan avustuksesta kaksi samansisältöistä etäinfoa. Seura voi valita kumpaan infoon osallistuu. HUOM! Infoon osallistuminen on ehto avustuksen myöntämiselle. Infossa käydään läpi perusasiat avustuksen käyttöön liittyvissä asioissa esim. palkkaus, delegaatiosopimus, raportointi, koulutukset ja työnantajana toimiminen. 

Seurojen kesätoiminnan avustus – etäinfo: 
keskiviikko 22.3. klo 17.00-18.00. Info pidetään Zoomin välityksellä. Ilmoittaudu viimeistään 21.3.