Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 13.11.2018 Eurajoki

13.11.2018

Varhaiskasvattajille
TOIMINNALLINEN OPPIMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Koulutuksen kohderyhmänä: 4-6 –vuotiaiden kanssa toimivat varhaiskasvattajat

Lapsi on kokonaisvaltainen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan
ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen
oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Teemat:
• Perusteluja ja johdatus toiminnalliseen oppimiseen
• Erilaiset oppimistyylit
• Kehonhallinta ja -hahmotus
• Liikunta kielenoppimisen välineenä
• Toiminnallinen matematiikka
• Toiminnallisuuden lisääminen oppimisympäristöä muokkaamalla

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 30.10.mennessä tästä