Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 26.10.2017 Mynämäki

26.10.2017 - 26.10.2017

Koulutuksen kohderyhmänä: 4-6 –vuotiaiden kanssa toimivat varhaiskasvattajat

Lapsi on kokonaisvaltainen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan
ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen
oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Toiminallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa -koulutukseen tästä 13.10. mennessä