Liikuntasuositukset

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset - Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä!

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa. Perhe on tärkeä roolimalli, koska kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset:

 • Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
 • Perhe tärkeä roolimalli – liikkumista ja ulkoilua perheen kanssa  
 • Kannustavan ilmapiirin luonti – kuuntele ja kehu lasta
 • Monipuolista liikuntaa erilaisissa ympäristöissä
 • Ympäristö liikuntaan houkuttelevaksi
 • Liikuntavälineet lasten saataville – innosta kokeilemaan
 • Onnistumisen elämyksiä ohjatusta liikunnasta
 • Jokainen aikuinen voi kannustaa lasta liikkumaan
 • Yhteistyö vanhempien kanssa

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten 2020 (TEHYLI) toimeenpanoa. Tutustu varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suosituksiin.
Lähde: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille - Liikuntaa 1-2 tuntia päivässä!

 • Kaikkien 7-18 -vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
 • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
 • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Nuori Suomi ry ja Opetusministeriö ovat yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa tehneet Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille -julkaisun. Tutustu alta julkaisuun!

Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7-18-vuotiaille