Koulutukset

LiikU toteuttaa erilaisia nuorille suunnattuja koulutuksia. Koulutukset antavat nuorille valmiuksia järjestää erilaista toimintaa oman koulun tai seuran muille nuorille. Koulutuksen jälkeen nuori voi toimia ohjaajana erilaisille ryhmille ja olla vaikka seurassa mukana erilaisisa tehtävissä. Nuorille tarkotettuja koulutuksia on mm. Järkkää tapahtuma!, Tervetuloa ohjaajaksi ja Välkkäri -koulutukset

LiikU tarjoaa nuorille vertaisohjaaja- ja tapahtumanjärjestämiskoulutuksia:
Lasten Liike -koulutus aloittelevat ja nuoret ohjaajat
Järkkää tapahtuma -koulutus 3 t
Välkkäri- välituntiohjaajakoulutus alakoulun oppilaille
Yläkoulun välituntiohjaajakoulutus