LiikU tarjoaa seurojen toimijoille uutena palveluna työnohjausta. Työnohjauksessa pohditaan ja kehitetään suhdetta omaan työhön. Prosessissa tutkitaan omia työtapoja, työnteon tavoitteita sekä oman tekemisen seurauksia. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Lue lisää työnohjauksesta alta ja pyydä meiltä tarjous omaan tai seuranne tarpeisiin.

Miksi seuratyöntekijälle työnohjausta?
Tavoitteena on oman seuratyön kriittinen tarkasteleminen, työssä oppiminen ja ammatillisen reflektoinnin kehittyminen.
Työnohjaus on siis arkisen seuratyön puitteissa tapahtuvaa omassa työssä oppimista, joka tukee ja parantaa seuratyön jäsentämistä ja hallintaa.
Työnohjaus auttaa näkemään omaa seuratyötä laajemmin ja hahmottamaan sitä selkeämmin, jotta muutokset oman työn tekemiseen olisivat mahdollisia.

Mikä on työnohjaajan rooli?
Työnohjaaja ohjaa prosessia. Hän ei ole kyseisen työn ammattilainen vaan kehitysprosessin ammattilainen. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tai ohjattavia tarkastelemaan omaa työtään luovasti ja ennakkoluulottomasti.
LiikUn kautta toteutettavassa työnohjauksessa käytetään ohjauksen tukena toiminallisia menetelmiä. Ohjaus perustuu dialogisuuteen ja siinä käytetään avuksi reflektion kehämallia. Yhden istunnon sisällä asioita voidaan käsitellä esim. jonkin konkreettisen tapauksen kautta tai käsittelemällä ohjattavan työstä nousevia teemoja.

Miten työnohjaus tapahtuu?
LiikUn kautta toteutettava työnohjaus on aina prosessi, mutta sen pituus vaihtelee kunkin työntekijän tai ryhmän tavoitteen mukaan. Joissain tilanteissa yhdenkin kerran avulla voi haastavaa tilannetta tarkastella työnohjaajan tuella. Monesti kuitenkin muutosten tekeminen haastavassa seuratyössä vaatii esim. puolen vuoden prosessin, jolloin työnohjaajan kanssa tapaamisia on esimerkiksi kerran kuussa.
Ohjausta voidaan tehdä yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ryhmässä työnohjattavat voivat olla samasta seurasta tai eri seuroista samankaltaisissa tehtävissä olevia työntekijäitä. Esim. toiminnanjohtajia, valmennuspäälliköitä tai valmentajia. Myös eri seuratyön tehtävissä olevissa ryhmissä on mahdollista kehittää omaa työtään.

Työnohjaukset pitää:
Maikku Miettinen, LitM, Työnohjaaja, Psykodraamaohjaaja (CP)

Kysy lisää ja pyydä tarjous:
Marko Mäenpää, kehittämispäällikkö, seuratoiminta

Lisätietoa työnohjaajasta:
Marja (Maikku) Miettinen
Olen liikunnasta, urheilusta, elämästä ja luonnosta kiinnostunut aikuinen nainen. Erityisesti kiinnostavat ryhmien toimintaan, vuorovaikutukseen ja työssä kehittymiseen liittyvät kysymykset.
Olen tehnyt paljon koulutuksia, työnohjausta (yksilö ja ryhmä) ja organisaatioiden kehitysprosesseja
Olen liikuntatieteiden maisteri, valmennuksen suuntautumisvaihtoehdolta. Oman elämäni kriiseissä löysin psykodraaman. Kouluttauduin psykodraamaohjaajaksi ja sittemmin työnohjaajaksi.
Olen ollut lajiliitoissa ja seuroissa töissä yli 25 vuoden ajan. Tunnustuksia työstäni olen saanut valmennuksesta (vuoden naisvalmentaja) edistäessäni liikunnan tasa-arvoa (piikkarit palkinto) ja koulutuksesta (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Vuoden kouluttaja).Löydä lisää sisältöä samoista aiheista