Esittelyssä seuratoiminnan strateginen suunta nro2

Toinen strateginen suunta tuleviksi vuosiksi määriteltiin seuraavasti:  

Vuorovaikutteiset verkostot vahvistavat seurojen kumppanuuksia, uusia toimintatapoja ja resursointia. 

Edellisessä uutiskirjeessä esiteltiin tarkemmin kehittämistyötä, jota tehdään osaamisen polkujen (strateginen suunta nro1.) rakentamiseksi seuratoimijoiden arjen tueksi.  Katso myös tässä uutiskirjeessä esitelty kevään uusi koulutuskokonaisuus, joka on osa fyysisen valmentajan polkua.     

Verkostojen kehittämiselle asetettiin seuraavat tavoitteet: 

  • Nykyisten ja uusien verkostojen kautta syntyy kumppanuuksia, verkostoissa käytetään monipuolisia toimintatapoja, ne mahdollistavat lisää resursseja jäsenyhteisöilleen ja edistävät jäsenten hyvinvointia  

  • Edistetään kuntien ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi  

  • Lisätään kuntarajat ylittävää yhteistyötä liikkumisen, hyvinvoinnin ja uusien resurssien varmistamiseksi 

Edelliset tavoitteet saavutetaan käynnistämällä (osa toimenpiteistä on jo käynnissä) seuraavat toimenpiteet.  

  • Mahdollistetaan eri verkostojen toiminta (mm.TJ-klubi, TJ-tuumaustauko, kuntien liikunnan viranhaltijat, alueen lajiliittoverkosto, PJ- verkosto)  

  • Lisätään kuntayhteistyötä ja seurojen toimintaedellytyksiä parantavia seurafoorumeita sekä tuodaan laajaa näkemystä kuntien seurafoorumien sisältöihin sekä tuotetaan niissä syntyneistä ideoista palveluita kunnille ja seuroille  

  • Muodostetaan kuntien yhteistyöverkostoja yhdessä muiden LiikUn tiimien (elinvoimainen seuratoiminta, päivittäinen liikunta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen) kanssa  

Kaikki LiikUn seuratoiminnan strategiset suunnat ovat:   

Osaamisen polut tukevat seuratoimijoiden (ohjaaja, valmentaja, hallinnon toimija) arjen tekemistä.  

Vuorovaikutteiset verkostot vahvistavat seurojen kumppanuuksia, uusia toimintatapoja ja resursointia.  

Vahvistuvat, näkyvät ja arvostetut seuraorganisaatiot elävät ajassa ja toimivat laadukkaasti kulttuuriaan vaalien, arvoa sidosryhmilleen luoden sekä toimijoiden tarpeet huomioiden.  

LiikU on seurojen tarpeisiin vastaava – oppiva, uudistuva ja tietoperusteisesti johdettu seuratoiminnan asiantuntijaorganisaatio.  

Seuraavassa uutiskirjeessä esitellään tarkemmin strateginen valinta nro3.