Selvitys: Koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen

Suomen Olympiakomitean selvitys koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen nostaa esiin vakavan huolen seurojen tilanteesta. Selvityksen pohjana olevaan kyselyyn vastasi toukokuun aikana 815 seuraa ja sen toteuttivat tutkijat Pasi Mäenpää ja Anni Pollari.  

Huoli harrastajista ja vapaaehtoisista   

Selvityksessä saatujen vastausten perusteella arvioitiin koronan vaikutusta koko suomalaiseen seuratoimintaan. Arvion mukaan noin 350 000 säännöllistä harrastajaa on tauolla tai lopettanut seuratoiminnassa. Noin 200 000 uutta harrastajaa ei ole tullut seuratoimintaan tai odottaa seuratoiminnan alkamista. Jäsenmäärä on seuroissa pienentynyt noin 280 000 henkilöllä.  

Kyselyn perusteella urheiluseurojen tulot ovat laskeneet vuodesta 2019 keskimäärin 18 %. Seuroista 35 % on joutunut keskeyttämään toimintansa. Seurat sopeuttivat talouttaan vähentämällä kilpailumatkustamista, perumalla leirejä ja siirtämällä varustehankintoja.    

Koronan vuoksi urheiluseuratoiminta on käynyt 14 kuukauden ajan vajaalla teholla. Erityiseksi huolenaiheeksi nousee jatkossa urheilijoiden, liikkujien ja vapaaehtoistoimijoiden paluu seuratoimintaan.   

Lue lisää koronapandemialla laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen täältä!
Linkki siirtyy toiselle sivustolle.