LiikU tukee seuratoimijoiden kouluttautumista rakentamalla osaajien polkuja

LiikU kouluttaa vuosittain tuhansia seuratoimijoita. Seuratoiminnan yhdeksi strategiseksi suunnaksi valikoitui osaamisen polkujen kehittäminen seuratoimijoiden (ohjaaja, valmentaja, hallinnon toimija) arjen tekemisen tueksi.  

Kehitystyöhön asetettiin seuraavat tavoitteet:   

  • Fokus polkujen rakentamisessa on seuratoimijoiden arjen tukeminen.   

  • Koulutukset ovat laadukkaita ja ne on toteutettu punaisen langan mukaisesti (oppimiskäsitys, oppimisympäristö, oppimisalusta ja toimintatavat).  

  • Polut on kuvattu niin, että toimija löytää oman oppimispolkunsa.    

  • Osaamista palvelevat polut yhdistyvät lajiliittojen, kuntien ja muiden koulutusta järjestävien tarjontaan.  

  • LiikUn jäsenyhdistykset on huomioitu palveluita ja tuotteita kehitettäessä ja niiden hinnoittelussa.  

  • Osaamisen polkujen toimenpiteet on toteutettu taloudellisesti kannattavasti.     

Tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty seuraavat toimenpiteet:   

  • Kartoitetaan lajiliittojen, kuntien ja muiden toimijoiden koulutustarjonta ja sovitaan tulevasta työnjaosta ja yhteistyöstä. 

  • Kootaan tiimit, jotka rakentavat osaamisen polut ja niihin sisällöt.    

  • Kootaan kouluttajaverkosto ja rekrytoidaan uusia kouluttajia mukaan.  

  • Uudistetaan jäsenseurojen osaamisen tukemisen edut.     

Osaamisen polut ovat hahmottuneet alustavasti seuraaviin teemoihin:   

Seuran hallinnon osaajan polku, ryhmän ohjaajan ja pyykkisen valmentajan polku, taitovalmentajan polku, fysiikkavalmentajan polku, erityiskysymysten osaaja, valmentaja/ohjaajana kehittymisen polku   

Muut seuratoiminnan strategiset suunnat ovat:  

Vuorovaikutteiset verkostot vahvistavat seurojen kumppanuuksia, uusia toimintatapoja ja resursointia.  

Vahvistuvat, näkyvät ja arvostetut seuraorganisaatiot elävät ajassa ja toimivat laadukkaasti kulttuuriaan vaalien, arvoa sidosryhmilleen luoden sekä toimijoiden tarpeet huomioiden.  

LiikU on seurojen tarpeisiin vastaava – oppiva, uudistuva ja tietoperusteisesti johdettu seuratoiminnan asiantuntijaorganisaatio. 

Helmikuun uutiskirjeessä esitellään tarkemmin vuorovaikutteiset verkostot.  

 LiikU kouluttaa kehittämistyön aikana jo olemassa olevia koulutuksia ja tilauskoulutuksia. Käy katsomassa kevään koulutukset os. www.liiku.fi