LiikUn alueelle 500.000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea - osa päätöksistä on herättänyt pientä harmitusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain seuratoiminnan kehittämistukea liikuntaa ja urheilua järjestäville paikallisyhdistyksille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut 27.4.2021 päätökset vuosittaista seuratoiminnan kehittämistuista urheiluseuroille. Tukea jaettiin yhteensä  4,39 miljoonaa euroa. Lounais-Suomessa toimiville seuroille tukea myönnettiin 500.000 euroa. LiikUn alueelta tukea haki yhteensä 90 seuraa, joista sitä myönnettiin 48:lle seuralle.  

Lounais-Suomen seuroille on myönnetty vuosien 2017 ja 2021 välillä  yhteensä 2.768.500 euroa seuratukea.  Avustusten osuus koko maahan myönnetystä summasta on ollut vuosittain  noin 15 prosentin tasolla.  

LiikUn alueelle myönnetyt seuratuet ovat vähentyneet vuodesta 2019 lähtien. Hakeneiden seurojen  määrä on pysynyt suunnilleen samana ja myös  hakijaseurat ovat pitkälti samoja.  Kriteerit  tuen saamiseksi ovat pysyneet  edellisten vuosien aikana myös jokseenkin samoina. Tänä vuonna hämmennystä  on LiikUn alueen seuroissa ja päätösprosessiin osallistuneiden lausunnon antajissa herättänyt hyvien hakijoiden jääminen ilman tukea.  Hyvien hakemusten tehneistä seuroista kielteisen päätöksen perusteluksi on ministeriöstä mainittu mm. tuen saaminen useampana vuonna aikaisemmin.  Seuroissa harmitusta on aiheuttanut se kun kriteereissä ei ole mainintaa siitä, että hakijaseura ei voisi saada tukea peräkkäisinä vuosina.  

Tuki on merkityksellinen seuroille ja seurat ymmärtävät, että seuratukea tarvitaan mahdollisimman monen seuran toiminnan kehittämiseksi. Seurat toivovat, että kriteerit tuen saamiseksi olisivat mahdollisimman selkeät.  

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukipäätöksiin: 

https://minedu.fi/-/seuratukea-jaettiin-yli-400-hankkeelle