LiikUn alueelle 531500 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea. Lisätalousarviossa ehdotetusta liikunnan koronatukipaketista odotetaan tarkempia tietoja kevään aikana

Korona-pandemia koettelee suomalaista urheilusektoria rajusti. Erityisesti urheilua- ja liikuntaa tarjoavien seurojen talous on vallitsevan tilanteen aiheuttamien seurausten takia kriisiytynyt. Maan hallituksen kehysriihessään 8.4.2020 syntyneessä lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan lisärahaa koronaviruksen vaikutuksiin erityisesti kulttuurin ja liikunnan toimialoilla. Lisärahaa ehdotetaan myönnettäväksi kulttuuri, liikunta ja nuorisotyötä tarjoaville toimijoille runsaat 60 miljoonaa euroa. Liikunnan osuus tästä summasta olisi 19,6 miljoonaa euroa. Asian käsittely on vielä kesken. LiikU tiedottaa asiasta heti kun tiedetään, miten seurat voivat tukea hakea.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 21.4.2020 jakanut vuosittaista seuratoiminnan kehittämistukea maan urheiluseuroille  3.5 miljoonaa euroa. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Lounais-Suomessa toimiville seuroille tukea myönnettiin yhteensä 531 500 euroa. LiikUn alueelta tukea haki yhteensä 80 seuraa, joista sitä myönnettiin 55:lle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kolmesta neljään miljoonaan euroa seuratoiminnan kehittämistukea liikuntaa ja urheilua järjestäville paikallisyhdistyksille.

Lounais-Suomen seuroille on myönnetty vuosien 2017 ja 2020 välillä 2 268 500 euroa seuratukea.  Avustusten osuus koko maahan myönnetystä summasta on ollut vuosittain 15 prosentin tasolla. Ministeriön myöntämä seuratuki on vähentynyt lähes puoli miljoonaa viimeisten neljän vuoden aikana.

Linkki seuratukipäätöksiin tästä