LiikUn seuratoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimenpiteet suuntien toteutumiseksi vuodeksi 2021.

 

1. Osaamisen polut tukevat seuratoimijoiden (ohjaaja, valmentaja, hallinnon toimija) arjen tekemistä  

Kokoamme tiimin, joka rakentaa toimijoiden arkea tukevat osaamisen polut ja niiden sisällöt sekä aikataulut, huomioiden OKM:n, OK:n ja aluejärjestöjen yhteiset lupaukset. 

Aloitamme kartoituksen lajiliittojen, kuntien ja muiden toimijoiden koulutustarjonnasta ja sovimme työnjaosta ja yhteistyöstä. 

Järjestämme olemassa olevia koulutuksia tarpeen ja resurssien mukaan. Osaamisen polkujen uudet tuotteet ja palvelut rakentuvat vuosittain 2021-2026.

Käynnistämme kouluttajaverkoston koonnin. 

2. Vuorovaikutteiset verkostot vahvistavat seurojen kumppanuuksia, uusia toimintatapoja ja resurssointia 

Mahdollistamme eri verkostojen (mm.TJ-klubi, TJ-tuumaustauko, kuntien liikunnan viranhaltijat) toi-minnan.  

Lisäämme kuntayhteistyötä ja seurojen toiminta-edellytyksiä parantavia seurafoorumeita ja tuomme laajaa näkemystä kuntien seurafoorumeiden sisältöihin sekä tuotamme foorumeissa syntyneistä ideoista palveluita kunnille ja seuroille. 

Muodostamme kuntien yhteistyöverkostoja yhdessä kaikkien LiikUn strategisten painopistealueiden (elinvoimainen seuratoiminta, päivittäinen liikunta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen) kanssa. 

3. Vahvistuvat, näkyvät ja arvostetut seuraorganisaatiot elävät ajassa ja toimivat laadukkaasti kulttuuriaan vaalien, arvoa sidosryhmilleen luoden sekä toimijoiden tarpeet huomioiden.  

Kannustamme seuroja tähtiseurapolulle ja sitä kautta Tähtiseuroiksi. Teemme seuratoiminnan viestintästrategian ja vuosittaisen viestintäsuunnitelman.  

Auditoimme LiikUn jäseninä olevia Tähtiseuroja. 

Järjestämme laadukkaat ja taloudellisesti kannattavat maakunnalliset Urheilugaalat (Satakunta ja Varsinais-Suomi). 

Viestimme seuratuesta, sparraamme hakijoita ja lausumme hakemukset. 

Keräämme ja muokkaamme tutkimustietoa liikuntakulttuurista alueen kunnille ja seuroille käytettä-vään muotoon. 

4. LiikU on seurojen tarpeisiin vastaava, oppiva ja uudistuva seuratoiminnan asiantuntija-organisaatio 

Seuratoiminnan budjetti mahdollistaa strategian toteuttamisen. 

Teemme kullekin avaintoimijalle oman osaamisen kehittämisen polun ja lisäämme kouluttajien, oman henkilöstömme ja seuratoiminnan johtoryhmän osaamista. 

Verkostoidumme eri sidosryhmien (OK, AVI, OKM, kunnat) kanssa. 

Keräämme omasta toiminnasta tietoa jota hyödynnämme strategisessa ja operatiivisessa toimin-nassa. 

Suunnittelemme ja jaamme tietoa LiikUn eri tiimien kesken. 

Hyödynnämme monipuolisesti eri some-kanavia vaikuttamistyökaluna. 

Huolehdimme siitä, että seuratoiminnan tuotteet ja palvelut on peilattu vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja moniarvoisuuden näkökulmista.