Lupaus innosta -hanke rakentuu mentorimalliin ja tarjoaa lisäksi lasten liikunnan seuratoimijoille maksuttomia luentoja ja valmentajakoulutusta

Hankkeeseen valitut mentorit saavat tehtäväänsä koulutuksen. Mukana on kova joukko kokeneita, meritoituneita valmentajia ja valmentajien kouluttajia. Kahden illan koulutuksessa ensimmäisen illan aikana hahmotettiin sitä, missä kohtaa omaa mentorin polkua osallistujat ovat tällä hetkellä ja mitä asioita mentori-aktori prosessissa on huomioitava, jotta mentorointi onnistuisi. Pienryhmissä eri tehtävin tutustuttiin sekä aktorin että mentorin rooleihin. Koulutus jatkuu elokuussa.

Turun liikuntatoimen johtamassa ja hallinnoimassa (osaltaan AVIn rahoittamassa) hankkeessa on mukana paljon yhteistyötahoja. Mentoreiden koulutuksesta vastaa LiikU.

Mentorointimallissa seurojen mentori-aktori ryhmät tapaavat ja tapaamisten tavoite on vahvistaa ja tukea aktoreiden valmennusosaamista. Tapaamisten sisällöt rakentuvat lasten liikunnan laatutekijöiden (ilo ja innostus, monipuoliset liikuntataidot, fyysinen harjoitettavuus ja liikunnallinen elämäntapa) ympärille. Jokaista tapaamista edeltää asiantuntijaluento ko. laatutekijästä.  Luennoitsijat ovat Jyväskylän yliopistosta sekä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta. Luennot ja mentori-aktori tapaamiset käynnistyvät syyskuussa 2019.

Hankkeen tarkoituksena on edistää kansallisesti tutkittuja lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi hankkeen kautta edistetään osallistavaa valmennus- ja ohjauskulttuuria kehittämällä toimintatapoja, levittämällä tietoa ja jakamalla osaamista seuratoimijoiden välillä.

Ajankohtaista