Palloilijan päätöksentekotaidot ja ominaisuusharjoittelu - tehosta harjoittelua

Uusi koulutuskokonaisuus osana fyysisen valmentajan polkua toteutetaan la 17.4. klo 9-12, ti 27.4. klo 17.30-20.30 ja ti 11.5. klo 17.30-20.30    

Koulutuspaikka: Turku, ilmoittautuneille ilmoitetaan koulutuksen kutsun mukana tarkemmat tiedot
Hinta: kaikki kolme osaa 170 €, sis. koulutuksen ja materiaalit

Ilmoittautmaan pääset tästä.

"Todella hyvä pelisilmä!" "Onpa älykäs pelaaja." Kommentit katsojilta, valmentajilta tai pelikavereilta, jotka kuvaavat pelaajan pelikäsitystä - arvostettua pelaajan ominaisuutta. Niin tutkimustiedon kuin varmasti jokaisen urheilussa työskentelevän kokemuksien perusteella voidaan sanoa, että erinomaiset tekniset taidot tai fyysiset ominaisuudet eivät kompensoi puutoksia pelinlukutaidossa. Jotta urheilijat pystyvät suoriutumaan tilanteista optimaalisesti, joutuvat he lukemaan tilanteita, tekemään päätöksiä, ja lopulta suorittamaan valitut liikesuoritukset parhaimman kykynsä mukaan. Tämän vuoksi ei lajiteknisiä taitoja, tai fyysisiä ominaisuuksia ole syytä harjoitella täysin havainto-päätös-ulottuvuutta unohtamatta! Miksi ominaisuusharjoittelusta siis usein unohdetaan tiedollinen tai motorinen taitoharjoittelu? Eikö päätöksentekotaito tai havainnointikyky ole tärkeä ominaisuus pelaajalle, ja siten ominaisuusharjoittelussa huomioitava ulottuvuus? 

Kevään koulutuskokonaisuus on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:  

  • joukkuepalloilulajien lajivalmentajat, joilla on vastuu myös fyysisestä harjoittelusta JA/TAI kiinnostus parantaa ominaisuusharjoittelua lajiharjoittelussa 

  • Joukkuepalloilulajien aloittavat fysiikkavalmentajat 

  • Joukkuepalloilulajien fysiikkavalmentajat, jotka haluavat uutta näkökulmaa ”perinteiseen” ja erikseen toteutettavaan ominaisuusharjoitteluun tai selkeyttä oman suunnittelun tueksi 

  • Lasten ja nuorten valmentajat 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteet ovat seuraavat:  

Valmentaja ymmärtää kestävyyden, nopeuden ja voiman, sekä havainnoinnin ja päätöksenteon roolin palloilussa, ja niiden harjoittamisen  

Valmentaja ymmärtää, millaisia harjoitusvasteita eri harjoitteilla on a) ominaisuuksien tai b) havainto-päätös-jatkumon kehittymisessä 

Valmentaja saa käytännön työkaluja uusien harjoitteiden ideoimiseen ja suunnitteluun, tai vanhojen muokkaamiseen niin, että ne palvelevat paremmin asetettuja tavoitteita 

Koulutus toteutetaan kolmessa kolmen tunnin osassa, joiden sisällöllinen pääpainot ovat seuraavat:  

Osa 1 – Katseen käyttö ja voima 

Osa 2 – Reagointi ja nopeus 

Osa 3 – Pelinluku ja kestävyys 

Koulutus toteutetaan Turussa (tai lähialueella). Kolmen koulutuskokonaisuuden yhteishinta on 170 euroa ja koulutuksen päivämäärät ilmoitetaan seuraavassa uutiskirjeessä. Ilmoittautumaan pääsee maaliskuussa.  

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Kouluttajana toimii Mira Sakselin (LitM, Liikunnanohjaaja AMK), joka on perehtynyt gradututkimuksessaan koripalloilijoiden havainnointiin ja päätöksentekoprosessiin pelitilanteessa. Viimeiset pari kautta Mira on toiminut Turun Riennon koripallon edustusjoukkueen fysiikkavalmentajana. Täksi kaudeksi Mira siirtyi FC TPS Turun edustusjoukkueen riveihin vastaten pelaajien suorituskyvystä, harjoittelun ohjelmoinnista ja kuormituksen analysoinnista. Niin Miran työn fysiikkavalmentajana kuin tämän koulutuspaketin tavoitteena on rikkoa erikseen suoritettavien, irrallisten fysiikkaharjoitteiden perinnettä, ja luoda pohjaa yhdistetylle päätöksentekotaito- ja ominaisuusharjoittelulle. Koulutuksissa käydään läpi niin teoriassa kuin käytännössä, miten harjoitteita muokkaamalla saavutetaan molemmat tavoitteet: kehitetään nopeus-/voima-/kestävyysominaisuuksia, sekä parannetaan havainto- ja päätöksentekotaitoja.