Seurojen päätoimisten työntekijöiden ryhmämuotoinen mentori-/työnohjausprosessi käynnistyi

Seitsemän päätoimista seuratyöntekijää kokoontuu syksyn ajan viidesti kolmen tunnin tapaamisiin.  Työnohjaus ja mentorointi eivät ole liikuntakulttuurissa kovin tunnettuja ja käytettyjä työssä kehittymisen muotoja, joten ryhmän kokemukset tästä prosessista ovat varmasti kiinnostavia.  Prosessin sisältöä on muokattu päätoimisten seuratyöntekijöiden tarpeita varten.  

Prosessille asetetiin etukäteen seuraavat tavoitteet

  • Uuden oppiminen ja oivaltaminen omaa työtä reflektoimalla
  • Verkostoituminen muiden osallistujien kanssa
  • Omien kokemuksen ja osaamisen jakaminen ja ryhmän tuen saaminen omaan työhön
  • Voimaantuminen ja virkistyminen

Työelämän aikamatka

Ensimmäinen tapaamisessa ryhmäläiset työstivät omaa työelämänsä aikamatkaa tähän päivään.  Matkalla pysähdyttiin niihin oman tarinan taitekohtiin, jossa osallistujat olivat kokeneet jonkin itseä puhuttelevan kysymyksen tai ihmettelyn aiheen.  Jaetuissa tarinoissa yhdistyi osallistujien pohdintoja mm. seuraavista teemoista: seuratyö vs. oikea työ, työssä jaksaminen, mistä inspistä työhön, oman työroolin sovittaminen itselleen sopivaksi, kunnianhimo ja kehittyminen työssä ja suunnitelmallisesti kohti omaa sporttityötä.  

Omat tavoitteet

Omien tavoitteiden asettamisen helpottamiseksi tehtiin myös tehtävä, jossa tutkailtiin, nimettiin ja koettiin niitä tunteita ja asioita, jotka omassa työssä aiheuttavat kiksejä ja toisaalta saavat veren kiehumaan.  Ryhmäläiset totesivat tässä kohtaa sen, miten samanlaisia heidän kokemansa  työn ilon ja kiukutuksen aiheuttajat olivat. 

Tapaamisessa kirjailtin myös omat tavoitteet tulevalle syksylle. Tästä jatketaan kohti seuraavaa tapaamista.

Ajankohtaista