Uusi koulutus - Seura työnantajana - työnantajan oikeudet ja velvollisuudet 20. ja 29.10.2020 verkkokoulutuksena

Kaksiosaisen työnantajan oikeudet ja velvollisuudet koulutuksen tarkoituksena on syventää seuran hallinnosta vastaavien roolia työnantajana.  

Seura työnantajana - työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, 20.10. osa 1 ja 29.10. osa 2
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Saat siihen helpot ohjeet ennen koulutusta.

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina.

Kouluttajana toimii Anna-Maija Marjakangas, OTM, Unifia Legal & Leadership Oy

Anna-Maija on työsuhdelakimies ja johtamisen asiantuntija. Hänellä on elinikäinen kokemus harraste- ja kilpaurheilusta sekä seuratoiminnasta. Hän on toiminut urheiluseuran puheenjohtajana sekä muissa seurajohtotehtävissä useiden vuosien ajan. Anna-Maija on kokenut seurajohtamisen haasteet ja pystyy kiinnittämään juridiikan ja johtamisen käytänteet osaksi seuratoiminnan päivittäistä käytännön toimintaa.

AJANKOHTA:tiistaina 20.10.2020 klo 18.00-20.30, koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.
Ilmoittaudu viimeistään 6.10, tämän linkin kautta.
OSA 1 Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäisen osan sisältö on seuraava:
Työsuhteen alku
työsopimuksen tekeminen
tuntityöntekijään ja määräaikaiseen työntekijään liittyvät erityispiirteet
tärkeimmät työsuhteen ehdot
miten huomioida lajiliittojen pelisäännöt ja eettiset säännöt

Koeaika
mikä on koeajan merkitys
milloin työsuhteen voi purkaa koeajalla

Freelancerit ja muut toimeksiantosopimuksella (toiminimiyrittäjät ym.) töitä tekevät
mitä pitää huomioida?
miten toimeksiannolla töitä tekeviä voidaan johtaa?

Seurajohdon oikeudet ja velvollisuudet työnantajana
Kuka on kenenkin esimies ja mitkä ovat esimiehen vastuut?
Mitä oikeuksia esimiehellä on, mistä esimies voi määrätä ja mistä ei?
Hallitus vastaa toiminnasta, mitä se lopulta tarkoittaa?

Seura työnantajana - haastavien tilanteiden hoitaminen, osa 2

AJANKOHTA: torstaina 29.10.2020 klo 18.00-20.30, koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.Ilmoittaudu viimeistään 15.10. tämän linkin kautta.

Miten esimiehen ja työnantajan tulee toimia, kun:
työntekijä ei noudata annettuja ohjeita
työntekijä käyttäytyy huonosti
työntekijä ei suoriudu työstään
työntekijälle kasautuu liikaa liukumatunteja tai on paljon poissaoloja
epäillään kiusaamista, häirintää tai muuten epäeettistä toimintaa
työnantajalla on luottamuspula työntekijään

Mitä tehdä, kun töiden määrä vähenee?
työajan muuttaminen
työntekijän lomautus ja irtisanominen
toiminimellä tai muulla toimeksiantosopimuksella työskentelevät