Seuraesittely – Raision Nuorisokiekko

Raision Nuorisokiekko ry (RNK) on jääurheiluseura, joka on perustettu 1977. Seurassa on mahdollista harrastaa jääkiekkoa, ringettea sekä taitoluistelua.  

Seura käynnisti vuonna 2018 toiminnankehittämisen aikavälille 2019–2022. Ajalle on luotu strategia, johon kuuluu 3 päätavoitetta, jotka voit käydä lukemassa seuran omilla nettisivuilla tästä linkistä.  Seura onkin kaikin puolin ajanhermolla ja halukas rakentamaan urheilutoimintaa tasapuoliseksi jokaiselle harrastajalle iästä ja sukupuolesta riippumatta. RNK:n arvoihin kuuluukin vastuullisuus, harrastajakeskeisyys, avoimuus sekä yhteistyö, nämä kaikki arvot, joihin toiminta perustuu, ovat seuran nettisivuilla aukikirjoitettuina. Seuran missio tuo myös hyvin esille halun toimia laadukkaasti, kannustaen lapsia ja nuoria liikkumaan. 

Haastattelin seuran toiminnanjohtajaa Laura Konttoa, joka on aloittanut pestissään Raision Nuorisokiekossa elokuussa 2018. Omaa lajitaustaa Lauralla on ringeten parista yli 30 vuoden ajalta. Jäälajit ovatkin lähellä hänen sydäntään.  

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu pääasiassa seuran operatiivinen johtaminen, toiminnan suunnittelu sekä talouden hallinnointi. Näkemystä ja kokemusta ennen toiminnanjohtajan tehtäviä on kertynyt valmentamisesta ja pelaamisesta sekä luottamustoimista mm. ringeten lajiryhmän puheenjohtajana ja ringettevalmentajien hallituksen jäsenenä. Hän haluaakin nostaa esiin sen, että keskeneräisyyden sekä epävarmuuden sietäminen muuttuvissa tilanteissa on hyvin tärkeä taito tällä alalla. Omasta hyvinvoinnista on osattava huolehtia, jotta jaksaa tehdä laadukasta seuratyötä ja kehittää seuran toimintaa entisestään. 

Mistä olet erityisen ylpeä seurassanne? 

Konton erityinen ylpeyden aihe seurassa on mahtavat seuratoimijat ja vapaaehtoiset.  - Ei meillä olisi näin hienoa seuraa ilman jokaisen mukanaolijan panosta. On aivan uskomattoman hienoa, että maastamme löytyy edelleen ihmisiä, jotka ovat halukkaita edistämään lasten ja nuorten laadukasta seuratoimintaa vapaaehtoisesti. He saavat tuskin koskaan riittävästi kiitosta tekemästään työstä ja käyttämästään ajasta, toteaa Kontto.  

Myös Facebook on toiminut väylänä löytää lisää vapaaehtoisia seuratoimintaan. Rekry-julkaisulla tavoitettiin uusi innokas ohjaaja, jolla ei ollut aiempaa kytköstä kyseiseen seuraan eikä lajiin. Tämä on hieno osoitus myös yhteisöllisten some-kanavien toimivuudesta sekä siitä, että uudet jäsenet ja toimijat ovat hyvin tervetulleita mukaan RNK:n toimintaan. Ehkä myös teidän seuranne voisi rekrytä uusia toimijoita sosiaalisesta mediasta?  

Koetko, että seurassa kenellä tahansa on mahdollista saada apua sitä tarvitessaan?  

Seuran ilmapiiri on hyvä ja yhteishenkeä löytyy. Kontto kokee itse olevansa välillä tehtäviensä kanssa hieman yksin. Päätöksiä joutuu myös usein tekemään yksin ja olisi hienoa saada siihen lisätukea. Vuoden 2021 seuratukea RNK hakeekin hallinnon kehittämiseen, jotta jäseniä olisi mahdollista perehdyttää kattavasti ja jokaiselle taattaisiin yhtäläiset lähtökohdat esimerkiksi hallituksessa toimimiseen. Kokonaisuuden toimivuuteen Kontto käyttää kuvausta talon rakentamisesta. Perustusten ollessa kunnossa myös talo pysyy pystyssä. Näin ollen on hyvä kehittää säännöllisesti kaikkea harrastamisen ympärillä olevaa toimintaa, joka liittyy laadukkaan seuratoiminnan ylläpitämiseen. 

Onko korona vaikuttanut toimintaanne suuresti? 

RNK toimintaan tai talouteen korona ei ole näkyvästi vaikuttanut. Kevään kausi oli jo loppuvaiheilla ensimmäisen korona-aallon saapuessa. Kesäisin jo perinteeksi muodostunutta leiriä jouduttiin siirtämään kahdella kuukaudella, muuten toiminta on ollut normaalia. Syksyllä kävijöitä kiekkokouluissa ja muussa toiminnassa on ollut hieman normaalia vähemmän. Haastattelu hetkellä uudet rajoitukset eivät vielä ole saapuneet RNK:n toiminnanjohtajan tietoon ja tilanne onkin hieman jännittävä loppuvuoden osalta.  

Miten kannustatte jäseniä liikkeelle harjoitusten ulkopuolella? 

Seurassa on toteutettu erilaisia some haasteita, jotka ovat tämän ajan yleistyvä trendi. Harrastajat on siis haastettu tekemään erilaisia treenejä/ temppuja kotona ja videoimaan niitä. Alkuvuodesta toteutettiin myös etäharjoittelu bingo, jossa koko perhe pystyi suorittamaan harjoitteita. Tänä vuonna joulukalenteri toteutetaan joukkueita mukaan haastamalla. Jokaisesta joukkueesta tulee kaksi videota, joissa harrastajat saattavat haastaa muita jäseniä liikkeelle. Jännittävää nähdä millainen joulukalenterista muotoutuu.  

Jäänsärkijä – Susanna Tapani 

Jäänsärkijä on dokumenttielokuva, jossa seurataan Susanna Tapanin elämää ja uraa vuosina 2015–2019. Elokuva tarjoaa kurkistuksen huippu-urheilun kulisseihin ja käsittelee teemoja intohimosta tasa-arvoon. DVD on ostettavissa RNK:n nettisivujen kautta.  

Kontto halusi nostaa Susannan Tapanin ja hänen uransa esille sillä hän on hyvin ylpeä Tapanin saavutuksista ja kokee tämän olevan loistava esikuva nuorille lupauksille. Jonkun on toimittava jäänsärkijänä. Kontto haluaa omalta osaltaan myös pyrkiä olemaan jäänsärkijä viemällä asioita oikeaan suuntaan, jotta jokaisella olisi yhtäläinen oikeus omiin unelmiinsa ja mahdollisuus toteuttaa niittä. Ei kenelläkään ulkopuolisella pitäisi olla oikeutta arvottaa yksilöiden unelmia vaan tulisi päästä tilanteeseen, jossa jokaisen unelmat ovat yhdenvertaisia ja samalla tavalla toteutettavissa.  

Olisi hienoa päästä irti ajatuksesta ”Näin on tehty aina ennenkin, niin tehdään nytkin”. Oppiminen ja kehittyminen ovat nykyään suuressa roolissa ja olisi hyvä pyrkiä viemään myös vanhoja urheiluun liittyviä toimintamalleja kohti kehitystä. Ei kaikista perinteistä tarvitse luopua, mutta on tärkeää antaa tilaa ja mahdollisuus myös uusille ideoille sekä uusille tuulille.  

Lopuksi Kontto halusi lähettää terveisiä kollegoilleen ja seuratyötä tekeville: Muistakaa olla armollisia itsellenne. Jokainen tekee varmasti parhaansa edistääkseen oman seuransa toimintaa sekä harrastajien hyvinvointia ja se riittää, on turha menettää yöuniaan näiden asioiden takia, vaikka ne ovatkin hyvin tärkeitä. Ja uuden vuoden 2021 toiveena, kuten varmasti myös monella meistä on, että saisimme jatkaa normaalia toimintaa mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.  

  

Toimitaanko teidänkin seurassanne jo tasa-arvon edistämiseksi? Miten voisitte lisätä yhdenvertaisuuden tunnetta entisestään? Onko jokaisen seuratyöntekijän mahdollista saada apua omissa tehtävissään sitä tarvitessaan? Ja onko jokainen tekemässä seuratyötä juuri teidän seuranne arvojen mukaisesti? 

Haastattelun tekijä on LiikUlla työharjoittelussa oleva Katja Kiskonen, Suomen Urheiluopisto, Turun ammatti-instituutti

Ajankohtaista