Seuratyöntekijöiden mentoriryhmä pohti omia työroolejaan

Viidesti kokoontuva seitsenhenkinen seuratyöntekijöiden mentoriryhmä kokoontui toiseen istuntoonsa.

Toisen kerran teemana oli tutustua ja työstää kunkin omia työrooleja.  

” Seuratyöntekijän arki on uskomattoman moninaista: löysimme tehtäviä ompelijasta johtajaan, kahvinkeittäjä-jokapaikanhöylästä perheneuvojan kautta asiantuntijaan”, totesi Turun Nappulaliigan Marika Huurre.

Tapaamisen aikana listattiin kaikki ne tehtävät, mitkä kunkin arkeen edellisten päivien aikana oli kuuluut

Sadat tehtävät ryhmiteltiin ryhmäläisten yhteiseksi isommiksi rooleiksi, joita olivat jokapaikanhöylä, duunari, asiantuntija, johtaja ja ihmissuhdetaitaja.  

”Roolien tunnistaminen selkeytti ainakin omaa näkökulmaani työhöni: miksi monena päivänä tuntuu siltä, että tuntilistalle ei kerry yhtään oikeita töitä, ja päivä on silti tuntunut olevan täynnä repaleista tohinaa. Omassa työssäni huomaan, että asiantuntijan rooli jää helposti jokapaikanhöylän jalkoihin” pohti Marika työskentelyn jälkeen.

Mentoriverkostosta tärkeä työn tuki  

Mentoriryhmän yhtenä tavoitteena on verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Seuratyöntekijän arki on välillä aika yksinäistä puuhaa.  Ryhmäläisistä voi tulla ihan ”uusia työkavereita”, kun omia kokemuksia ja osaamista ryhmässä laitetaan luottamuksella jakoon.

”Olin oman ammattiliittoni järjestämässä urakoulutuksessa vain päivää ennen tätä uusinta tapaamista. Keskusteluissa huomasin, että meillä tällä alueella LiikU ja liitto luovat aktiivisesti verkostoitumisen ja mentoroinnin mahdollisuuksia.  Vertaisryhmä, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen ovat kaikkien kattojärjestöjen koulutusten parasta antia”, Marika kertoo ja jatkaa että mahdollisuus hetkeksi pysähtyä kesken tohinaisen seura-arjen ja oman työn reflektoiminen yhteisesti ryhmässä auttaa keskittymään työssä olennaisiin asioihin.

Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran kuukauden päästä.

Ajankohtaista