Seurojen talouden ja toiminnan sopeuttamistoimet puhuttivat avoimessa seuraillassa, mukana 86 seuratoimijaa

LiikUn koordinoima, avoin seurailta toteutettiin verkkokoulutuksena tiistaina. Tilaisuuteen osallistui 86 eri seurojen, kuntien ja muiden tahojen edustajaa.  Uusi toimintatapa sai kiitosta osallistuneilta sekä monipuolisen sisällön, avoimesti jaettujen ideoiden että helpon saatavuutensa ansiosta.

Seurat ja talous

Tilaisuuden aloitti LiikUn aluejohtaja Pekka Potinkara selvittämällä seurojen kohtaamia taloudellisia haasteita koronavirus-pandemian aikana. Olympiakomitean toteuttaman kyselyn mukaan poikkeustilan aiheuttamat menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat jo tähän mennessä yli 40 miljoonaa euroa ja niiden odotetaan nousevan yli 80 miljoonaan euroon. Seurojen elinvoimaisuuden takaamiseksi on Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisemassa vielä tämän viikon aikana tarkemmat tiedot siitä, miten ja millä kriteereillä seuroille lisätalousarviossa jaettava 11 miljoonan euron tuki tulee kanavoitumaan. Myös muilta tahoilta tullaan jakamaan tukia kärsineen seuratoiminnan tukemiseksi. Puheenvuorossaan Potinkara korosti yhteiskunnan poikkeustilan ja sen aiheuttaman epävarmuuden haastaneen urheilu- ja liikuntasektoria laajalti. 

Seuraesimerkit

Illan aikana seurojen näkökulmia talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi esittelivät Turun Tovereiden toiminnanjohtaja Sini Paakkinen, Turun Urheiluliiton yleisurheilijaoston toiminnanjohtaja Antti Leskinen sekä Porin Cheerleader Academyn puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Johanna Simon-Bellamy. Vaikka taloudellinen epävarmuus ja suuret menetykset ovat ajaneet seurat taloudelliseen ahdinkoon ja pakottaneet uusien varainkeruutapojen kehittämiseen, on henki seuroissa vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvin positiivinen. Harrastetoiminta jatkuu ja sen tueksi on kehitetty uusia toimintatapoja, hallituksilla ja työntekijöillä riittää töitä, eivätkä urheilijat ole jättäneet seuroja. Töitä poikkeuksellisen tilanteen eteen on tehty valtavasti. Valmentajien ja muiden toimijoiden välinen hyvä yhteishenki ja toistensa tukeminen nähdään toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisenä.

Seurojen kehittämisen mahdollisuudet

Muuttuneesta toimintaympäristöstä jatkoi myös LiikUn seuratoiminnan kehittämispäällikkö Maikku Miettinen esitellen seurojen uusien toimintatapojen kehittämismahdollisuuksia. Ideoita jaettiin seura-organisaation kehittämiseen tähtiseura-ohjelman, seurojen tulevaisuusiltojen sekä koulutustarjonnan kautta.

Turun seuratutkimus

Tilaisuuden lopuksi Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen esitteli seuroille tehdyn koronakriisin seurauksia koskevan kyselyn tuloksia. Kyselyn mukaan jopa yli 30 prosenttia kaupungin alueella toimivista seuroista on joutunut lopettamaan toimintansa kokonaan koronakriisin ajaksi. Toimintaansa jatkaneet seurat ovat jatkaneet toimintaansa pääasiassa etä- ja omatoimiharjoituksin. Harjoitusohjelmia ja -vinkkejä on jaettu laajasti eri digitaalisissa kanavissa. Myös erilaiset haasteet ovat nousseet kovaan suosioon kriisin aikana.

Avoimissa vastauksissa (n=72) esille nousseita toiveita kaupungin ja/tai yhteiskunnan tukitoimista seurat esittivät seuraavaa:

SUORA RAHALLINEN TUKI (esim. Koronatuki, palkkatuki, avustusmäärärahojen säilyttäminen tai korottaminen, erityisesti harjoitustila-avustus)

KAUPUNGIN MAKSUT POIS (huojennukset tai vapautukset kaupungin tila- ja maavuokrista, vapautus tai alennus käyttömaksuista aikuisten toiminnassa)

LIIKUNTAPAIKAT KÄYTTÖÖN (ulko- ja sisäliikuntatilojen avaaminen/käyttöön kesäksi, lisävuoroja)

Vilkasta keskustelua

Illan aikana keskustelua chatin puolella herätti erityisesti yhdistysten sääntömääräisten kevätkokousten pito etäkokouksena. Myös yleistä keskustelua seurojen toiminnan sopeuttamisesta käytiin esimerkkitapausten kautta.

Maantieteellisestä sijainnistaan riippumaton seurailta sai osallistuneilta kiitosta ja myös toiveita uudelleen järjestämisestä esitettiin.

LiikUn seuratoiminnan tiimi kiittää lämpimästi kaikkia tilaisuuteen osallistuneita!