Tähtiseura Someron Esan uinnissa toimitaan sitoutuneesti katse eteenpäin

Someron Esan uintijaoston Tähtiseura auditointitilaisuuteen oli kokoontunut arvokas joukko seuran ydintoimijoita. Paikalla oli jaoston puheenjohtaja Marika Veikkola, Marikaa edeltävä puheenjohtaja Juha Kakko, seuran valmennuksesta vastaava, viikkoryhmien valmentaja Aku Lehtonen, uimari Oliver Priimägi, jaoston sihteeri ja rahastohoitaja Pia Saren sekä uimahallilla ryhmien ohjauksen apuna toiminnassa mukana oleva Piritta Kämi-Conway.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

”On hienoa, kun me ollaan saavutettu Tähtiseura status.  On helppo toimia seurassa, kun hommat pelaa”, totesi Marika puheenjohtajuutensa alussa. Hän on ollut moottorina työstämässä tätä viimeisintä tähtiseuraprosessia.

Auditointikeskustelut käytiin Uimaliiton seurakehittäjän Jaana Sinervuo-Tarulan ja LiikUn seurakehittäjän Maikku Miettisen johdolla.

Illan aikana käytiin hyviä keskusteluista ja pohdintoja. ”Somero Esan uinnissa tehdään hyvää työtä innokkaalla ja sitoutuneella porukalla, ja katse on suunnattu eteenpäin. Oli hienoa, kun paikalla oli aktiivinen ja sanavalmis uimari Oliver. Someron Esa voi olla ylpeä uimareistaan” totesi Jaana Sinervuo-Tarula illan annista.  

Auditoinnissa löydettiin seuran toiminnasta paljon hyviä osa-alueita, sekä niitä, missä kehittämistä vielä on. Monessa kohdassa seura olikin jo konkreettisia kehittämistoimenpiteitä aloittanut, mikä näyttää toiminnassa erittäin positiiviselta. Muutamissa kohdissa seuran tulee terävöittää dokumentaatiotaan, ja suunnitella askeleita kehittämistyölle. Sen jälkeen lopullinen sinetti Tähtistatuksen jatkumiselle voidaan antaa.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin

Lue lisää Someron Esan uintitoiminnasta:

https://www.someronesa.fi/uinti/

Lue lisää tähtiseuratoiminnasta

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

Aku Lehtonen

Oliver Priimägi

Piritta Kämi-Conway

 

Ajankohtaista