TJ-Klubin tapaamisessa pohdittiin seurojen arkisia asioita

Tj-klubi on tarkoitettu seurojen palkatuille päätoimisille hallintopuolen työntekijöille, kuten toiminnanjohtajille ja seurasihteereille.

TJ-klubin tämän vuoden ensimmäinen tapaaminen pidettiin FBC Turun hallinnoimassa SB-hallissa Raunistulassa. Koolla oli toiminnanjohtajia tai seuran hallinnossa työtään tekeviä, yhteensä yhdeksästä eri seurasta.  Keskusteluja käytiin seurakehittäjä Maikku Miettisen johdolla neljästä eri teemasta. Isäntäseuran Ville Lintunen kertoi myös oman seuransa toiminnasta.

Keskustelua käytiin osallistujien työn isoimmista haasteista ja työn tuomista palkitsevimmista tekijöistä. Pohdittiin myös niitä kysymyksiä, mitä ratkaisemalla kukin voisi omassa työssään päästä eteenpäin ja kenen kanssa yhteistyössä asioita voitaisiin tehdä.

Osallistujat kokivat Iloa ja kiksejä työssään  

”koko homma on työtä positiivisten asioiden äärellä, hienoa kun saa edistää lasten kasvamista omassa lajissaan ja näkee heidän kasvun myös ihmisenä. Mä vaan elän elämääni näitä hommia tehden, en niin kuin käy töissä elän vaan”, totesi FBC Turun toiminnanjohtaja Ville Lintunen omasta työstään.  

”Vapaus tehdä työtäni oman aikataulun mukaan, missä järjestyksessä haluaa”, oli Turun Urheiluliiton tj:n Riikka Visan esille nostama tekijä työn hyvistä puolista.

Kaiken kaikkiaan liikunnan edistäminen koettiin tosi palkitsevaksi. Myös se, että saa tehdä työtään kivojen seuraihmisten kanssa, koettiin merkittäväksi.

Seuratyö myös kuormittaa

Närästystä työssään osallistujat kokivat joidenkin seurassa toimivien ihmisten tuomasta haasteista ja ison työmäärän tekemisestä. Esille nousi myös lukuisia eri kanavia tulevaan infoon vastaaminen online ajassa ja toiveiden tynnyreistä kumpuaviin asioihin reagoiminen. Haastavaksi koettiin myös liikkuvaan, monin eritavoin rakennettuun ja dokumentoituun, seurajunaan hyppäämiseen.

Kumppanuuksia ja tulevia tehtäviä

Kehityskohteiksi mainittiin uusien harrastajien saanti lajin pariin, markkinointiin panostaminen ja resurssien saaminen laji- ja oheisharjoittelua varten. Vapaaehtoisten määrän kasvattaminen, taloudellisten resurssien lisääminen nousivat nekin ratkaistavien asioiden joukkoon. Seuran johtamiseen ja oman työn organisoimiseen haluttaisiin panna myös paukkuja tulevaisuudessa.

Kuntakumppanuudet, kaupalliset liikuntatilojen tarjoajat, toiset seurat ja niiden toimijat ja ministeriö koettiin tahoiksi, joiden kanssa on jatkossa tehtävä enenevässä määrin yhteistyötä.

Verkostoituminen jatkuu  

”Verkostoitumisen kannalta hyvä, että tutustuu uusiin ihmisiin oman lajin ulkopuolelta”, totesi TPS juniorijääkiekon toiminnanjohtaja Kalle Lahti tilaisuuden annista.

Osallistujat kokivat myös merkitykselliseksi jakaa kokemuksia oman välillä yksinäisenkin työn arjesta muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa.

”Sovittiin jo, että tavataan ja mietitään yhdessä seurojemme asioita”, totesivat Raision Jumppareista Tuulia Neulanen ja Lahjan Tytöistä Kristiina Viikari ja Maija Mannerros

Seuraava TJ-klubin tapaaminen on toukokuussa. Silloin on tarkoitus pureutua yhteen teemaan, jonka ympärille keskustelu rakentuu.

Ajankohtaista