Työharjoittelijana LiikUn seuratoiminnan tiimissä – Sanni Soilammen kokemaa

Sanni Soilampi päätti työharjoittelunsa LiikUssa virtuaalisiin vappuaamukahveihin. Sanni opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan sosiaalipolitiikka. Hän valmistuu kesällä 2020 valtiotieteiden maisteriksi ja on kiinnostunut jatkossa työskentelemään terveyden ja hyvinvoinnin eteen sen eri tehtävissä.

Seuraavassa Sanni summaa kokemuksiaan harjoittelusta.

Kolmen kuukauden harjoitteluni LiikUn seuratoiminnan tiimin karkeloissa alkaa olla lopuillaan. Takana on, kuten varmasti kaikilla muillakin, lievästi sanottuna vaiherikas kevät. Aloitin harjoittelujaksoni tammikuun lopulla pääasiallisena tehtäväni seuratoiminnan strategian tekeminen vuosille 2020-2025 yhdessä tiimin kanssa.

Strategiaprosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen, eikä se vallitsevien olosuhteiden takia valitettavasti ole päätynyt täysin maaliin asti. Työ on sisältänyt kyselylomakkeita, analyysien tarkastelua, uutisjuttujen kirjoittamista, tapaamisia, kokouksia ja haastatteluja. Visiointia, tilastointia ja suunnittelua. Soutamista ja huopaamista, tunnetta onnistumisesta ja taas paikallaan junnaamisesta. Prosessi on ollut paikoin itsenäisen työn tekemistä, mutta suurelta osin yhteisten ajatusriihien ja keskusteluiden käymistä, strategiatyön vaiheiden ymmärtämistä ja työstämistä. Työ on ollut varmasti pitkälti sitä kaikkea, mitä prosessiluontoinen työ parhaimmillaan näissä etätyöskentelyn olosuhteissa on voinut olla. Ja siitä oloni on hyvin etuoikeutettu.

Harjoittelupaikkana LiikU on tarjonnut paraatipaikan liikuntasektorin syvän ytimen tarkasteluun. Työn tekeminen alan rautaisten ammattilaisten kanssa on tarjonnut liikunta-alasta kiinnostuneelle opiskelijalle, joka miettii kiinnostaako työskentely urheilun ja liikunnan parissa todellisuudessakin erinomaisen paikan asian selvittämiselle. Toimiston väen yhteiset aamukahvihetket ovat olleet osoittamassa juuri sitä yhteisöllisyyden tunnetta, mitä näin sinisilmäisenä työelämän keltanokkana saattoi vain kuvitella jossain työyhteisössä olevan.

Tutustuminen toimistolla pyörineisiin liikunta-alaa eteenpäin vieviin eri tahojen edustajiin ja liikunta- ja urheilusektorin verkostoihin sekä työn tekeminen välillisesti ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen on näyttänyt alan parhaita puolia. Toki esille ovat nousseet liikuntasektoria jo ruohonjuuritasolla jokseenkin varjostavat puolet. Odottamattoman koronavirus-epidemian aiheuttama muutos normaalitilanteeseen taas on opettanut ja näyttänyt sitä, miten työyhteisössä reagoidaan, vastataan ja toimitaan yllättävän paineen alla.

Siitä luottamuksesta ja arvostuksesta mitä LiikUssa harjoittelijalle on tarjottu, olen enemmän kuin kiitollinen. Harjoittelijan vastaanotto ja olo läpi harjoittelun tehtiin organisaatiossa erittäin turvalliseksi ja tervetulleeksi. Muiden harjoittelukokemusten valossa voin iloisesti todeta, etten olisi voinut toivoa parempaa kokemusta työyhteisöstä saatikka toivoa enempää harjoittelun sisällöstä, kun mitä LiikUssa olen saanut. Enkä kehu miellyttääkseni, vaan suoraan siitä tunteesta, joka minulla näin harjoittelun päättyessä kuluneista kuukausista on. Haluan koko LiikUn lisäksi kiittää erityisesti ohjaajaani Maikku Miettistä hänen minulle antamastaan panoksesta. Kiitos niistä rajattomista ja luovista ajatuksista, mitä strategiatyötä tehdessä tarjosit. Kiitos myös siitä esimerkistä, mitä periksiantamaton ja kokenut, itsensä alalleen antanut työntekijä voi parhaimmillaan olla.

Ja teille kaikille, jotka mietitte miltä liikunnan aluejärjestö työpaikkana näyttää; suosittelen lämpimästi tutustumista!

LiikUn seuratoiminnan tiimi kiittää lämpimästi Sannia hänen panoksestaan strategiatyön tekemisessä.   Sannin osaaminen mm. tilastotieteessä, pyyteetön halu ja innostus kaikkeen tekemiseen on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen koko tiimiin. Sannin pirskahteleva huumorintaju on myös tuonut virtaa koko LiikUn työyhteisöön.  Onnea tulevaan Sanni!