Urheiluseuroille mahdollisuus tulla työehtosopimuksen piiriin

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen liityntäpöytäkirjaan liittymällä alkaa noudattamaan sitä.

Pöytäkirjan soveltamisala ja sisältö

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja on sisällöltään pääasiassa Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukainen, ja sitä sovelletaan työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Soveltamisen ulkopuolelle jää aina kuitenkin urheiluseuran ylin johto, kuten toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja. Liityntäpöytäkirjaa ei myöskään sovelleta seuraan työsuhteessa oleviin urheilijoihin, ellei yksittäistä seuraa koskevassa liityntäpöytäkirjassa toisin sovita.

Mikä muuttuu, jos seura päättää liittyä?

Käytännössä kyseessä on urheiluseuroja koskeva oma työehtosopimus. Jos seura päättää liittyä siihen, tulee sen noudattaa lähes kaikkia työehtosopimuksessa sovittuja asioita. Tämä koskee muun muassa palkankorotuksia, työaikaa, sairausajan palkkaa, äitiys- ja isyysvapaan palkallisuutta, sairaan lapsen hoitamista koskevia palkkamääräyksiä ja lomarahan maksamisvelvollisuutta. Urheiluseuroissa ei kuitenkaan noudateta työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää eikä luottamusmiessopimuksen pääluottamusmiestä koskevia määräyksiä.

Toisaalta liittyminen mahdollistaa erilaisten työehtosopimuksessa olevien joustojen ja paikallisen sopimisen määräysten lainmukaisen soveltamisen, kuten esimerkiksi paikallisesti mahdollisuuden sopia toisin sunnuntaityökorotuksen maksamisesta. Lisäksi työn tapahtuessa retkillä, leireillä, tapahtumissa tai vastaavissa olosuhteissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan ja työaikakorvausten määräytymisestä työehtosopimuksesta poiketen. Lisäksi liittyminen mahdollistaa muitakin joustoja, kuten työaikojen joustavamman käytön ja vuosilomiin liittyvistä asioista toisin sopimisen paikallisesti.

Liittyminen

Urheiluseuran halutessa liittyä liityntäpöytäkirjaan tulee sen joko olla PALTA ry:n jäsen tai liittyä sen jäseneksi. Lisäksi seuran tulee erikseen liittyä Urheiluseuroja koskevaan liityntäpöytäkirjaan. Liittyminen pöytäkirjaan tapahtuu PALTA ry:n ja JHL ry:n välisellä kirjallisella toteamisella. Pöytäkirjaan liittynyt urheiluseura on velvollinen noudattamaan liityntäpöytäkirjaa siitä lähtien, kun liittymisestä ja voimaantulopäivästä on todettu PALTA ry:n ja JHL ry:n välillä.

 

Lisätietoa PALTA ry:n jäsenyydestä saat osoitteesta www.palta.fi/jasenet/jasenpalvelut/