Uusi materiaali häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen!

Syrjintää, häirintää ja hyväksikäyttöä tapahtuu myös liikunnan ja urheilun piirissä. Seurassa on tärkeää luoda ilmapiiri, jossa myös aroista asioista voi puhua. Yhteisöllä on myös hyvä olla pelisäännöt ennaltaehkäisyyn ja toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan tai seuratoimijan käytökseen on puututtava. Lupa välittää - lupa puuttua opas tarjoaa menettelyohjeita turvallisen harjoitteluympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua häirintään, jos sellaista ilmenee. Oppaan löydät täältä.