Yhteistyökirje satakuntalaisille järjestöille poikkeustilanteessa

Elämme poikkeuksellista aikaa. Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tuntuvat meidän jokaisen arjessa ja kaikki pohdimme, miten voisimme olla apua tarvitsevien avuksi.

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Sisäministeriön ja Punaisen Ristin sopimuksessa on sovittu Punaisen Ristin järjestökoordinaatioroolista häiriötilanteissa. Punainen Risti noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia sekä määräyksiä. 

Punainen Risti on aloittanut operaation, jolla varaudutaan auttamaan viranomaisia. Nyt olisi tärkeää, että järjestöt toimisivat yhteistyössä ja auttaisivat toinen toisiaan tarpeen tullen.

SPR Satakunnan piiri koordinoi järjestöyhteistyötä yhteistyössä Satakunnan yhteisökeskuksen ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa sekä tukee erityisesti paikallista järjestöyhteistyötä. 

Vapaaehtoistyö Satakunnassa – Haluatko auttaa?

SPR Satakunnan piiri (vastaa poikkeusaikana vapaaehtoistyöstä) koordinoi vapaaehtoistoimintaa häiriötilanteessa ja perehdyttää kaikki halukkaat vapaaehtoiset. SPR välittää vapaaehtoisvoimaa viranomaisten, kuntine ja muiden järjestöjen käyttöön esim. jos ruokajakeluun tarvitaan lisäkäsiä.

On tärkeää, että jokainen järjestö huolehtii nyt omasta perustehtävästään ja kannustaa kansalaisia vapaamuotoiseen auttamistoimintaan kuten naapuriapuun, mikä ei edellytä koordinaatiota.

Kaikki vapaaehtoistyöhön haluavat pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6943 

Minkään järjestön jäsenyyttä ei tarvita eikä jäsenyys muissa yhdistyksissä ole esteenä vapaaehtoistyöhön.

Mikäli yhdistyksenne tarvitsee lisää vapaaehtoisia johonkin tehtävään vapaaehtoistoimintanne turvaamiseksi, ota yhteyttä: satakunta@punainenristi.fi tai 040 1960796.
 

Ilmoitathan yhteisösi toiminnasta, jotta voimme viestiä siitä keskitetysti

Poikkeuksellisena aikana on tärkeää viestiä yhteistyökumppaneille sekä avun tarvitsijoille tehokkaasti. Satakunnan yhteisökeskus kokoaa nyt yhteen ja julkaisee satakuntalaisten yhdistysten ja seurakuntien toimintaa ja tiedottaa siitä keskitetysti viranomaisia ja sidosryhmiä sekä medioita. Teidän onkin todella tärkeää ilmoittaa oma keskeisin auttamistyönne nyt: https://www.yhteisokeskus.fi/korona/ 

Vastaathan kyselyyn osaltanne 26.3. mennessä, jolloin julkaisemme tiedot ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen tietoja voi ja tulee päivittää muuttuvassa tilanteessa, päivittäminen tapahtuu samalla lomakkeella. Ajantasainen tieto kootaan ja sitä päivitetään Yhteisökeskuksen etusivulle, www.yhteisokeskus.fi.

Mikäli yhdistyksenne haluaa auttaa uudella tavalla tai toivotte tukea esim. etäpalvelujen tai uusien toimintamuotojen kehittämiseen, kysy lisää: milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

Annetaan ihmisille toivoa, pidetään huolta toisistamme ja tehdään yhteistyötä. 

Kiitos avusta ja yhteistyöstä!

Ystävällisin terveisin

Paula Ilén

toiminnanjohtaja

Suomen Punainen Risti
 

Milja Karjalainen

toiminnanjohtaja 

Satakunnan yhteisökeskus

 

Reijo Siltala

puheenjohtaja

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta

 

Suomen Punainen Risti

Yhteistoimintaperusteet

 

1.    Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä

2.    Yhteistyöpöytäkirja varautumisesta ja ensiaputoiminnasta STM:n ja SPR:n välillä 17.2.2014: ”ylläpitämällä ensiapu-, ensihuolto- ja psykososiaalisen tuen ryhmiä, koordinoimalla Vapaaehtoista pelastuspalvelua sekä koordinoimalla häiriötilanteessa sosiaali- ja terveysviranomaisten tukena toimivia muita vapaaehtoisryhmiä” 

3.    Yhteistyöpöytäkirja SM:n ja SPR:n välillä 26.4.2018: ”ylläpitämällä mm. ensiapu-, ensihuolto- ja psykososiaalisen tuen toimintaa ja osaamista, koordinoimalla Vapaaehtoista pelastuspalvelua, ylläpitämällä materiaalista valmiutta ja varautumalla Geneven sopimusten 1. lisäpöytäkirjan mukaiseen väestönsuojeluun