Yleisseurojen tilanne ja tulevaisuus - seurakysely

           SEURAKYSELY YLEISSEUROJEN JOHDOLLE

Suomalaisilla urheilun yleisseuroilla on pitkä ja vahva perinne, mutta yleisseurojen näkökulmasta selvityksiä ja tutkimuksia on tehty erittäin vähän.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitystyön yleisseurojen tilanteesta ja tulevaisuudesta.  

Yleisseuraksi luokitellaan tässä yhteydessä 1) liikuntaa tai urheilua päätarkoituksena toteuttava rekisteröity yhdistys (ry) 2) seura itse kokee olevansa yleisseura ja 3) seuran sisällä toimii vähintään kaksi erilliseksi jaostoksi organisoitua lajia, liikuntamuotoa tai toimintamuotoa.

Selvityksellä haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

- Kuinka yleisseurojen määrä eri lajeissa ja maan eri osissa jakautuvat?

- Miten yleisseurojen toimintamallit eroavat toisistaan?

- Kuinka vahvat yleisseurat ovat menestyksensä luoneet?

- Miksi lajijaostoja eroaa yleisseuroista?

- Mitkä ovat yleisseurojen toimintamallien vahvuudet ja heikkoudet – uhat ja mahdollisuudet?

 

Kyselyssä on kolme teemaa: 1) Yleisseuran perustiedot ja historia, 2) Yleisseuran nykytilanne ja 3) Yleisseuran tulevaisuus. Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on varmasti vaikuttanut kaikkien seurojen ja myös yleisseurojen toimintaan. Kyselyn pääpaino on yleisseurojen sisäisissä asioissa ja yleisseurojen välisissä toimintamallien eroissa. Kyselyn lopussa kysytään Koronan vaikutuksista seuranne toimintaan.

Kyselyyn vastaaminen

-  Kyselyn vastaajaksi toivomme yleisseuran puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan; tai jonkun muun yleisseuran johtohenkilön, joka tuntee hyvin yleisseuran toiminnan kokonaisuutta.

- Kyselyn vastaamiseen menee seurasta riippuen noin 30-50 minuuttia

- Vastaukset kyselyyn toivomme viimeistään sunnuntaina 22.11.2020.

Seurakyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä

Suomessa ei ole seuroista yhtä kattavaa rekisteriä, joten voitte saada kyselyyn vastauspyynnön useammalta lajiliitolta tai liikuntajärjestöltä. Toivomme, että saamme yleisseurastanne kuitenkin vain yhden vastauksen.  Seurakysely toimii selvityksen päätietolähteenä. On tärkeää saada hyvä ja kattava otos kaikista yleisseuroista. Kiitos avustasi. Olemme yhteisellä asialla.

Kyselyn lisäksi muina tietolähteinä selvityksessä käytetään 1) Olemassa olevia tietoja yleisseuroja koskien, 2) Lajiliittojen ja järjestöjen seuratoiminnan asiantuntijoiden haastatteluja ja 3) Yleisseurojen seurajohtajien haastatteluja. Loppuraportti aiheesta valmistuu 31.5.2021 mennessä. Loppuraportti toimitetaan kaikille kyselyyn vastanneille seuroille. Syksyllä 2021 selvitystä esitellään suoraan seuroille, mutta myös lajiliitoille ja seuratoiminnan muille olennaisille sidosryhmille.

Selvitystyön toteuttaa Smart Sport-osuuskunnan asiantuntijat Pasi Mäenpää ja Anni Polari.

yt. Pasi Mäenpää
Seura-asiantuntija / Smart Sport Osuuskunta
pasi.maenpaa@smartsport.fi     p. 040 – 7788 993