RIVE - hanke - maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Ilmoittaudu RIVE-hanke verkostoon tästä linkistä

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Rive-verkoston tulevia tapahtumia:

Osallistuminen urheiluseurojen toimintaan on mitä parhain tapa Suomeen kotoutumiseen. Mutta kuinka saada viesti viikon treeneistä ihmisille, jotka eivät vielä tiedä mahdollisuuksista osallistua seuratoimintaan Suomessa?

Tule kuulolle maksuttomaan Menikö perille? -webinaariin, jossa käymme läpi, millaisella viestinnällä urheiluseurat voivat tavoittaa maahanmuuttajia entistä paremmin.Ilmoittaudu webinaariin tästä viimeistään 20.4.

Webinaarin järjestää RIVE-hanke (Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot, maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla).