RIVE - hanke - maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Ilmoittaudu RIVE-hanke verkostoon tästä linkistä

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Rive-verkoston tulevia tapahtumia:

Kulttuurien ymmärrys urheilussa – webinaari to. 25.11.2021 klo 17.00–18.30

Suomen Valmentajien järjestämä Kulttuurien ymmärrys urheilussa webinaari paneutuu erilaisten kulttuuritaustojen merkitykseen ja niiden vaikuttamiseen urheilussa, erityisesti seuratoiminnassa ja valmennuksessa. Webinaarissa käydään läpi, miten kulttuurierot vaikuttavat seuratoiminnassa, valmentamisessa, ihmisten johtamisessa ja motivoinnissa sekä kommunikoinnissa.

Mukana on käytännön esimerkkejä urheilusektorilta sekä vinkkejä, miten näitä asioita tulisi huomioida.

Ilmoittautumaan pääset tästä

Aika: 25.11.2021 klo.17.00 – 18.30
Paikka: Zoom verkkoalusta
Kouluttaja: Riku Laanti (PhD, KTM), kouluttaja ja cross-cultural coach

KOULUTUS ON MAKSUTON