Tehdään seurakulttuuritekoja

World YMCA vietti 175-juhliaa Lontoossa.  Somekuplani täyttyi viesteistä noista upeista juhlista. Kotisohvalle asti pystyi aistimaan sen hurmoksellisuuden, mikä tuossa kaikkien maailman namikoiden tapaamisessa oli meneillään.  What a great feeling among partisipants. 

Toisaalla vanha ystäväni kertoo, että hänen lapsensa pelaa yhdessä maamme Namikoista. Murrosikäinen poika harjoittelee paljon, muttei saa joukkueessaan peliaikaa. Kuulemma aina tunnutaan pelattavan niitä kauden merkittävimpiä pelejä.  Kun peliaikaa on jäljellä muutamia minuutteja ja ero puolin tai toisin on 30 pinnaa, poika pääsee kentälle. Pelien jälkeen poika oli usein kotona raivoissaan ja kauden jälkeen edessä oli lopettaminen.  Kaverini jatkaa tarinaa ja muistelee, että eikös kaikissa Namikolissa ole sellaiset pehmeät arvot. Oliko se niitten slogan empowering young people?    

Jään hämmennyksen valtaan. Tuttu tarina?  Jokin tässä hommassa mättää? Enkä ota tässä todellakaan kantaa siihen, miten urheilua pitäisi toteuttaa, vaan siihen kuka toteutuksesta saa päättää ja miten ja kenelle siitä viestitään.    

Pohdin sitä kokonaisuutta, mistä käsin yksittäiset seuran toimijat ohjautuvat.  Miten seuran ihmiset, valmentajat, jojot, johtokunnan jäsenet ja muut toimivat eri tilanteissa. Mikä on eri toimijoiden tapa toimia silloin kun ollaan stressaantuneita, esim. kilpailutilanteessa. Miten urheilijat/liikkujat ja huoltajat toiminnan kokevat?

Jatkan ajatusta ja pohdin seuran johtamista kulttuurista käsin. Olen vakaasti sitä mieltä, että kulttuuria voi johtaa, jos aikoo tässä ajassa seurana pärjätä, sitä on pakkokin johtaa. Muuten käy niin, että yksi tekee yhtäällä toista ja toiset muualla toista. Laiva ikään kuin ohjautuu yksitäisistä toimijoista käsin. Sitten se on sattumaa, miten seura pärjää ympäristössään.

Kulttuurin ilmentymät

Kulttuuri näkyy eri kerroksina ja osa siitä näkyy seurasta ulospäin ja osa vain seuran toimijoille. Selkeästi ulospäin näkyvää kulttuuria ovat mm. mitä ryhmiä seura jäsenilleen tarjoaa,  minkälainen on urheilijan polku, minkälainen on valmentajan polku, miten joukkueesta toiseen siirrytään, miten mahdolliset tasoryhmät tehdään, miten ohjaajat koulutetaan ja rekrytoidaan, mitä harrastaminen maksaa, miten ilmoittaudutaan ryhmiin, miten laskutetaan, miten ohjaajat ja valmentajat toimivat kilpailutilanteessa, mitä rituaaleja joukkueilla ja liikkujilla on, mitä symboleja (esim. asuja joukkueella, liikkujilla ja seuralla on käytössä), minkälaisia palkintoja seura jakaa, minkälaista traditiota tuetaan ja (sankari)tarinoita kerrotaan.  

Vinkit seurakulttuurin rakentamiselle

Olkaa tietoisia siitä, kuka seurassanne käyttää valtaa ja linjaa sen, miksi olette olemassa (missio) sen mihin suuntaan menette (visio) ja päättää ne keinot millä tavoite saavutetaan (linjaukset). Seuran sielu näkyy sen missiossa.  Onko seuranne olemassa jotain suurempaa tarkoitusta ja merkitystä varten.  Vahvistakaa sieluanne.

Jotta saatte mission, vision ja linjaukset tehdyksi, miettikää hetki yhdessä, mitkä näkymättömät perusolettamukset ohjaavat toimintaanne.  Mikä ajattelutapa vaikuttaa esim. valmennuslinjanne taustalla.  Mikä on käsityksenne oppimisesta tai johtamisesta.  Uskot tai et, ohjaudut, ymmärrät, ajattelet, tunnet ja toimit joka tilanteessa syvemmästä käsityksestäsi liikunnasta, sportista, ihmisestä ja muutoksen mahdollisuudesta.  Vahvistakaa niitä olettamuksia, joihin uskotte. Olkaa kuitenkin avoimia uudelle.

Johtakaa arvonne noista perusolettamuksista ja missiosta käsin.  Pitäkää huoli, että arvonne ovat aitoja ja ihan kaikkien toimijoiden tiedossa ja että ne näkyvät noissa kulttuurin ulospäin näkyvissä teoissa.  Pakottakaa lempeästi toimijanne toimimaan arvojenne mukaan.  Jos voitte, rekrytoikaa niitä, jotka jakavat perusolettamukset ja arvonne.  Olkaa ylpeitä, että toimitte arvojenne mukaan. Jos teette kilpaurheilua, tehkää sitä rohkeasti ja läpinäkyvästi. Viestikää tekemisistänne.

Lisätkää kulttuurinne näkyviä osia siten, että ne vahvistavat arvojen mukaista toimintaa. Käykää läpi kaikki näkyvä ja tarkistakaa vastaavatko ne arvojanne. Tehkää suunnitelma, miten jatkossa vahvistatte kulttuurianne.

Onnea matkaan me kulttuurin vahvistajat, kehittäjät ja muuttajat.  Voipi olla meille haastavaa, mutta takaan että kannattaa.

Aiheesta kirjottamiseen minua inspiroi Panu Luukan Yrityskulttuuri on kuningas kirja.

PS. Seurasydän kampanja on oiva keino vahvistaa seurasi kulttuuria. Lue lisää os. https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/.