Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa

Yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Kainuun Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2017-2019

  1. Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmatyön paikallinen edistäminen
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen
  3. Varhaiskasvattajien toiminnallisuuden ja liikuntaosaamisen vahvistaminen
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvattajien työn tueksi.

Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman osalta tehdään yhteistötä Olympiakomitean kanssa.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.