Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä.

Hanketta toteuttavat kymmenen liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.  Hankkeessa ovat mukana: Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Kainuun Liikunta, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Pohjois-Savon Liikunta sekä Päijät Hämeen Liikunta ja Urheilu. 
 

Hankkeen keskeiset tavoitteet 2019

  1. Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.
  5. Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa.
Hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.