Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä perusasteella -hanke.

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Hankekausi on 1.3.2022–28.2.2023. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on paikallisen edistämisen keinoin saada vuosittain uusia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä lähtemään mukaan liikunnallisen toimintakulttuurin muutokseen pienin askelin, sekä jatkaa kehittämistä ja toimintaansa liikkuvampaan arkeen.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa. Vahvin, toimintayksiköille maksuton tuki kohdennetaan liikkeellelähtö ja kehitä vaiheeseen.

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista.

  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Työyhteisön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

Varhaiskasvatusyksiköt

Hankkeen puitteissa järjestämme koulutuksia, sparrausta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen ja verkostotapaamisia. Meiltä on mahdollisuus tilata myös Toiminnallisia vanhempainiltoja sekä Vanhempainiltaluentoja.

Kunnat

Edistämme kuntakoordinaatiota varhaiskasvatuksen liikkumisen edistämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi tuemme kunta- ja/tai yksikkökohtaisten liikuntatiimien syntymistä.

Autamme kuntia muun muassa liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.'