Olosuhteet

Liikkumisolosuhteiltaan hyvä päiväkodin piha kutsuu perheet liikkumaan myös vapaa-ajalla, lapsille tutussa toimintaympäristössä, perheiden omassa lähiliikuntapaikassa!

Valtakunnallinen selvitys päiväkotien liikuntaolosuhteista

Erilaisia varhaiskasvatusympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät vaadi pitkäkestoisia ja teknisesti vaativia rakennushankkeita vaan ovat varsin helposti ja nopeastikin toteutettavissa on koottu lähiliikuntaloikka-sivustolle. Suuremmat rakennushankkeet vaativat pidempiaikaista valmistelua sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Lisäksi ohesta pääset tutustumaan LiikUn yhteistyökumppanin Puuha Groupin tuotteisiin, jotka soveltuvat esimerkiksi päiväkodin pihan liikunnallistamiseen.
Toiminnalliset tuotteet

Opas kaikille soveltuvan liikunnallisen leikkipuiston suunnitteluun

Olympiakomitean koulu- ja päiväkotipihojen kartoituspalvelu

Leikkipuisto-opas