Olosuhteet ja avustukset

Liikkumisolosuhteiltaan hyvä päiväkodin piha kutsuu perheet liikkumaan myös vapaa-ajalla, lapsille tutussa toimintaympäristössä, perheiden omassa lähiliikuntapaikassa!

Valtakunnallinen selvitys päiväkotien liikuntaolosuhteista

Erilaisia varhaiskasvatusympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät vaadi pitkäkestoisia ja teknisesti vaativia rakennushankkeita vaan ovat varsin helposti ja nopeastikin toteutettavissa on koottu lähiliikuntaloikka-sivustolle. Suuremmat rakennushankkeet vaativat pidempiaikaista valmistelua sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa.


Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset