Kannustetaan yhdessä perheitä liikkumaan!

Alle kouluikäinen ei välttämättä tarvitse erityistä liikuntaharrastusta, vaan päivittäiset valinnat päivähoidossa ja kotona ratkaisevat liikkumisen määrän. Innostus, kannustus, oma esimerkki sekä yhdessä liikkuminen ovat varmin ja luonnollisin tapa tuoda liikunta lapsen arkeen.

Suunnitellaan yhdessä, minkälaisin toimintatavoin teidän työyhteisössänne tai kunnassanne voimme kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Se voi olla luento vanhemmille liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle tai toiminnallinen vanhempainilta.

Tavoitteena on herätellä ja kannustaa perheitä liikunnan mahdollisuuksiin päivittäisessä arjessa sekä tarjota perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen. Millaista liikuntaa lapsi tarvitsee ja kuinka paljon? Meiltä voitte tilata vanhempainiltaluennon tai toteutamme toiminnallisen vanhempainillan toiveidenne mukaan.

Vanhempainilta-luento (1 t)

Luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Toiminnallinen vanhempainilta (1 1/2 t)

Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.
Luennon jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.


Aineistoja toiminnallisen vanhempainillan järjestämiseen

Lapsuudessa opitut liikuntatottumukset ja -asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja -asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa. Vanhempainillat ovat hyvä paikka tavoittaa lasten vanhemmat.

Toiminnallisen vanhempainillan järjestäminen on nyt helppoa.  Alla ideoita ja aineistoja vanhempainillan järjestämiseen. Aineisto on suunniteltu varhaiskasvattajille. Ota käyttöön!