Liikunnan täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt tarjoavat myös työyhteisölle tai kunnalle koulutusta sekä sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen. Koulutukset tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Maksuttomiin koulutuksiimme saamme tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

De regionala idrottsorganisationerna och Finlands Svenska Idrott har som mål att stöda kommuner och småbarnspedagogiska enheter med planering, utveckling och genomförande av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och av verksamheter inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

               

Tavoite: Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin johtaminen on muutoksen johtamista. Toimintakulttuurin kehittäminen liikunnalliseksi edellyttää pitkäkestoista, pedagogisesti johdettua prosessia. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeä ja toiminta nivoutuu tiivisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Koulutus on maksuton, tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltäLue lisää sisällöstä

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi 1 t
Koulutus on maksuton, tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Pienten askelten perehdytys työyhteisölle 1,5-2 t
Koulutus on maksuton, tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja 3 t
Liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus

Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa 1,5 t
Koulutus on maksuton, tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Omalle työyhteisölle suunnattu koulutus on tehokas keino edistää lasten päivittäistä liikkumista. Järjestämme myös tilauksesta kaikkia koulutuksiamme. Tilaa koulutus omalle työyhteisölle.

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen käytäntöön 2 x 2 1/2 t

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 3 t
Vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Lapsen karkeamotorinen kehitys, motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen 3 t
Tekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan

Lasten motoristen taitojen havainnointi 3 t
Ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä

Digiloikka liikkuen 3 t
Kuuntele - anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa

Liikuntaa pienissä tiloissa 3 t
Vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumistä joka päivä, välineet ja lelut - innosta kokeilemaan

Ihan pihalla 3 t
Ympäristö haastaa ja hauskuttaa, ulkona unelmat todeksi

 

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä

Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 16 t       

Liikuntaleikkikouluohjaajan päivityskoulutus 4 t

Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen. Toiminnallisesa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa. Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan, jätä yhteystietosi ja pyydä tarjous

                        

 

Keskittymistä vaativat leikit ja rentoutuminen 3 t              Lastentanssin avaimet 3 t
Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa 3 t                     Nassikkapaini 3 t
Pallotellen 3 t                                                                          Seikkailuliikunta 3 t

Fortbildning i fysisk aktivitet för personal inom småbarnspedagogiken

Utbildning är en yrkesmässig metod för att utveckla hela arbetsgemenskapen (daghem, familjedagvård, öppen småbarnspedagogik) samt enskilda arbetstagarens kunskaper i hur man får barnen att röra på sig och hur man ger handledning i en aktiv livsstil.

I den bifogade broschyren finns närmare information om våra utbildningar för personal inom småbarnspedagogiken.