Liikunnan täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. Täydennyskoulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt. Aluejärjestöt tarjoavat myös työyhteisölle tai kunnalle koulutusta sekä sparrausta fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen. Koulutukset tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen ja oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten 2016 pohjalta.

De regionala idrottsorganisationerna och Finlands Svenska Idrott har som mål att stöda kommuner och småbarnspedagogiska enheter med planering, utveckling och genomförande av rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren och av verksamheter inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Voit ladata Liikkuva varhaiskasvatuksen esitteen tämän linkin kautta

 

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kiun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Sisältö: varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä, kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen, oman johtamisosaamisen vahvistaminen, rakenteet johtamisen tukena.
Koulutus on maksuton, Liikunnan aluejärjestöt ovat saaneet Lisää liikettä -hankkeeseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, lue lisää sisällöstä         

                 

Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään  nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki, lue lisää sisällöstä.

   

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä
Seuraavat koulutukset ovat maksuttomia, Liikunnan aluejärjestöt ovat saaneet Lisää liikettä -hankkeeseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä:
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi 1 t
Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa 1,5 t

Tilauskoulutus omalle porukalle
Omalle työyhteisölle suunnattu koulutus on tehokas keino edistää lasten päivittäistä liikkumista. Järjestämme myös tilauksesta kaikkia koulutuksiamme. Tilaa koulutus omalle työyhteisölle.

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä

Tekemällä taitoja - monipuolisuus kunniaan
Lasten motoristen taitojen kehitys 3 t
Lasten motoristen taitojen havainnointi 3 t

Vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä 
Liikuntaa pienissä tiloissa 3 t Välineet ja lelut - innosta kokeilemaan
Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 3 t
Digiloikka liikkuen 3 t Kuuntele - anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa
Ihan pihalla 3 t Ympäristö haastaa ja hauskuttaa, ulkona unelmat todeksi

Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi yksikön omaa liikuntasuunnitelmaa ja
liikkuvan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksia (2016)

Linkkien kautta voit lukea lisää koulutuksien sisällöistä

Ohjattu liikunta - onnistumisen elämyksiä 
Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 16 t     
Liikuntaleikkikouluohjaajan päivityskoulutus 4 t 

Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Liikunnallinen vanhempainilta voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaan joko vanhempien luentoja tai perheiden toiminnallisena liikuntailtana. Vanhempainillassa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Lisäksi herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen. Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa. Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan, jätä yhteystietosi ja pyydä tarjous

              
Keskittymistä vaativat leikit ja rentoutuminen 3 t           Lastentanssin avaimet 3 t     
Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa 3 t                  Nassikkapaini 3 t   
Pallotellen 3 t                                                                        Seikkailuliikunta 3 t

Fortbildning i fysisk aktivitet för personal inom småbarnspedagogiken

Utbildning är en yrkesmässig metod för att utveckla hela arbetsgemenskapen (daghem, familjedagvård, öppen småbarnspedagogik) samt enskilda arbetstagarens kunskaper i hur man får barnen att röra på sig och hur man ger handledning i en aktiv livsstil.

I den bifogade broschyren finns närmare information om våra utbildningar för personal inom småbarnspedagogiken.