Ideoita perheliikuntaan

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa- perhe tärkeä roolimalli (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset)

Kotoa saamansa mallin mukaan lapset oppivat, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. Perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapset oppivat liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Lapsen liikkumismahdollisuuksia tuetaan myös liikkumisen mahdollistavalla vaatetuksella. Yhteinen tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista riemuitseminen sekä kaikkien perheenjäsenten huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

• Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan sekä levon ja ravinnon määrästä. Keskustelkaa lapsen motoriikasta, fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta. Keskustelkaa myös liikkumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta. 

• Järjestäkää toiminnallinen vanhempainilta, johon kutsutaan vanhemmat yhdessä lastensa kanssa. Illan aikana vanhemmille on tietoisku varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana. Tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.

• Järjestäkää liikunnallisia kevät-tai joulujuhlia joko sisällä tai ulkona. 

• Jakakaa perheille liikunnallinen kotitehtävä. Kotitehtävän voi antaa viikonlopuksi ja se voi liittyä viikon liikuntateemaan. Perheillä voi olla vaikka liikuntapassi, johon kerätään suoritukset. Vanhemmat voivat vaikka laittaa kotitehtävän suorittamisesta kuvan päiväkodin sähköpostiin.

• Järjestäkää muutamana iltapäivänä tai aina samana viikonpäivänä lapsille ja vanhemmille tarkoitettuja liikuntahetkiä, joiden ajatuksena on, että vanhemmat varaavat hakutilanteeseen ylimääräiset noin 15 minuuttia. Kun vanhemmat hakevat lapsensa, he saavat yhdessä suorittaa pihalle tehdyn liikuntatehtävän. 

Neuvokas perhe - iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.
Neuvokas perhe -verkkosivuilla perheille paljon tietoa ja tukea Neuvokas perhe-materiaalit

Suomen Ladun perheliikuntavinkit kaikkiin vuodenaikoihin Perheliikunta

Suomen Mielenterveysseuran perheliikunta-vinkit Vinkkikortit