Ilo kasvaa ulkona- luontoliikunta osaksi toiminakulttuuria

Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeessa luodaan luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvattajien ja opettajien valtakunnallinen verkosto. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan. Ilmoittaudu mukaan verkostoon Suomen Ladun sivuilta.

Lisäksi hankkeessa koulutetaan varhaiskasvattajia työpajoissa ja ohjaajakursseilla 10 eri kunnassa. Koulutusten punaisena lankana toimivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja luonnon mahdollisuudet vasun toteuttamisessa. Tavoitteena on pitkäjänteinen luontoliikunnan kuntayhteistyö.

Yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa syntyneet ideat ja toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä valtakunnallisesti kaikkien ilmaisessa käytössä hankkeen www-sivuilla sekä Ilo kasvaa ulkona -käsikirjassa. Tämä käsikirja suunnataan luontotoiminnan aloittelijoiden tueksi.

Ilo kasvaa ulkona-hankkeella löytyy myös suljettu Facebook-ryhmä. Käy liittymässä mukaan.
Ryhmässä on tarkoitus jakaa kokemuksia, ideoita, linkkejä ja vinkkejä ulkona toimimiseen liittyen. Kerro, mitä juuri sinä olet tehnyt lasten kanssa lähiluonnossa! Siellä voi myös kysyä muiden mielipiteitä tai apua ulkona toimimiseen.

Ilo kasvaa ulkona on Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.