Kaarinan varhaiskasvatuksessa ilo kasvaa liikkuen

Kaarinan Varhaiskasvatuksen uusi liikuntasuunnitelma valmistui viime vuonna. Tutustua siihen voi Kaarinan nettisivuilla ja sen myötä käynnistyi liikuntahanke ”Liikunta lähelle Kaarinassa” vuoden 2018 keväällä. Päiväkodit, perhepäivähoito, puistot ja liikuntakerho Heiluri ovat lähteneet kehittämään toimintaansa ja liittyneet Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmaan (valtakunnallinen liikunta- ja hyvinvointiohjelma). Liikuntavälineitä on tilattu lisää ja niitä on laitettu esille lasten saataville. Lähiliikuntapaikat eli pihat, luistelukentät, areenat, puistot, metsät ja sisäliikuntatilat on myös otettu tehokkaammin käyttöön.

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Terhi Heimon mukaan Liikunta lähelle Kaarinassa!-hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Kaarinan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma yksiköihin lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen. Käytännössä se tarkoittaa, että saataisiin lapset liikkumaan enemmän ja oppimaan motorisia perustaitoja monipuolisessa ympäristössä.

”Meillä on varhaiskasvatuksen liikunta-työryhmä, jossa on mukana jokaisen yksikön liikuntavastaava. Vetäjinä ovat toimineet palveluohjaaja ja liikunnan ohjaaja. Itse tulin taloon viime vuoden elokuussa ja nyt hankeen vetovastuu on minulla. Kokoontumisia on 2-4 krt/vuosi. Hienoa on, että olemme saaneet mukaan myös perhepäivähoidon, puistojen ja liikuntakerhon edustajat.”

Heimon mukaan LiikUlta kaarinalaiset ovat saaneet pohjakoulutusta, motivointia henkilöstöön liittyen ja sparraustukea. Lisäksi tapaamiset ovat tuoneet vertaistukea myös muilta kunnilta sekä rutkasti ideoita ja uusia ajatuksia. ”Kaarinassa on 48 perhepäivähoitajaa, 3 leikkipuistoa, liikuntakerho ja 14 kunnallista päiväkotia. Koen, että hankkeen avulla on saatu apua henkilökunnan arkeen, mm. konkretisoitu mitä pieni askel tarkoittaa, ideoitu välineistön hankintaa ja pohdittu yhdessä, kun on tullut haasteen paikkoja”, kiteyttää Terhi Heimo hanketyön hyötyjä.

Konkreettisia kokeiluja niin kunnalla kuin päiväkodeissakin

Huhtikuussa starttaa perheliikunta-kampanja Kaarinassa, joka tulee koskettamaan 2 000 lasta. Lisäksi jaamme uimalippuja 420 eskarilaisille. Eskarilainen saa 5 uimakertaa ja näin pystyy harjoittamaan uimataitoja. Tämä on kokeilu, ja jos käyttöaste on suuri, niin toimintamallista mahdollisesti tulee vakituinen. Lisäksi eri yksiköt aktivoivat niin perheitä kuin hoitolapsiakin, sillä ilo kasvaa liikkuen.