Karhukallion päiväkoti: Vuoden Liikkuva varhaiskasvatusyksikkö

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen ensimmäistä kertaa myöntämä palkinto Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta saatiin Ruskon Karhunkalliolle.  

Ruskon Karhukallion päiväkoti lähti mukaan systemaattiseen lasten liikuttamiseen Ilo kasvaa liikkuen -pilottihankkeen kautta vuonna 2014. Hanke toi Karhukallion päiväkodin liikunta-agentti Mia Muurama-Lehtosen mukaan huomattavia muutoksia päiväkodin toimintakulttuuriin.

”Ymmärsimme, että lapsella on oikeus ja tarve liikkua monipuolisesti joka päivä ja meillä kasvattajilla on velvollisuus ottaa se huomioon arjen pienissä valinnoissa”, hän summaa.

Työ liikuttamisen eteen on sen jälkeen ollut tavoitteellista. Muurama-Lehtosen mukaan Karhukalliossa on edetty pienin askelin, mutta systemaattisesti. Joka vuosi varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suosituksista valitaan kehittämisen alle jokin osa-alue, joka viedään arkeen.

”Olemme pikkuhiljaa käyneet läpi lähes kaikki osa-alueet, mutta valmiiksi emme tule koskaan. Meitä kuvaa innokkuus, mutta välillä on hyvä käyttää myös malttia, jotteivät ihmiset väsy. On hyvä katsoa taaksepäin, antaa pölyn laskeutua ja tarkistaa, mitä on tehty ennen kuin otetaan mukaan taas uutta. Jokainen kasvattaja on saanut tulla mukaan omaan tahtiinsa”, liikunta-agentti kertaa menneitä vuosia.

Tärkeänä syynä onnistumiseen Muurama-Lehtonen pitää myös sitä, että liikuttajat ovat saaneet vertaistukea toisiltaan. Karhukallion päiväkodin joka lapsiryhmässä on ryhmän liikuntavastaava, jotka yhdessä muodostavat yksikön säännöllisesti kokoontuvan liikuntatiimin. Ruskon kaikissa viidessä päiväkodissa on liikunta-agentti, jotka vaihtavat hyviä käytäntöjä päiväkotien kesken.

Vanhemmat mukaan, lasten keinoin 

Yksi Karhukallion panostuskohteista on ollut lasten arkiliikunnan lisääminen yhdessä vanhemman kanssa. Tietoisuutta liikunnan merkityksestä on pyritty lisäämään muun muassa Wilma-viestinnällä ja järjestämällä liikunnallisia juhlia sekä toiminnallisia metsäseikkailuja. Yksi tärkeä muoto on ollut kerran kuussa järjestettävät liikunnalliset iltapäivät, joiden rastit ovat olleet pääosin lasten itse suunnittelemia. 

”Olemme kertoneet vanhemmille, että heidän lapsensa ovat suunnitelleet tehtävän. Tämä on lisännyt perheen motivaatiota osallistua liikuntatuokioon”, Muurama-Lehtonen vinkkaa. 

Lasten osallisuutta arvostetaan toiminnassa muutenkin. Lapsille uskalletaan antaa valtaa päättää. Turhista säännöistä on luovuttu. Karhukalliossa saa juosta myös sisällä tai seistä keinussa. Siellä on tilaa äänelle, joka syntyy iloisesta liikkumisesta, vauhdille ja menolle. Toki toiminta tapahtuu turvallisten aikuisten ja tarkkaavaisten silmien alla.

”Lapset ovat luonnostaan innokkaita liikkujia, ja me aikuiset uskallamme täällä heittäytyä mukaan. Varsinkin metsä, joka on meille erittäin tärkeä, antaa jokaiselle lapselle tutkittavaa ja syyn liikkua.”

LLiikunta-agentti Mia Muurama-Lehtonen otti vastaan palkinnon Ruskon Karhukallion päiväkodin puolesta.  

Liikunta-agentin mukaan päiväkodin liikunnallisuutta korostava tapa on sopinut hyvin myös aluksi vähemmän liikkuville lapsille. 

”Alkusyksyllä jotkut lapset jumittuvat hiekkalaatikolle, mutta he lähtevät pian muiden mukaan liikkumaan, kun heitä vähän kannustaa. Liikunnan ilo ja kokeilunhalu on lapsessa sisäsyntyistä. Se tulee ulos, kun sille annetaan mahdollisuus. Myöskään ikiliikkujia ei saa rajoittaa”, palkittu liikunta-agentti toteaa. 

Karhukallio sai tunnustukseksi 1500 euron rahapalkinnon, mikä käytetään liikunnan edistämiseen päiväkodissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille ja kouluille Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -toiminnasta. Vuonna 2020 palkittiin ensimmäistä kertaa myös Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta.

Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaaseen liikkumisen edistämistyöhön ja tuoda esiin ansiokasta työtä. Palkinnoilla kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän liikkumista sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.  Muut palkinnon saajat www.liikkuvakoulu.fi/liikkuvat-palkinnot-2020.

Teksti Maija Arosuo