Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2018 on auennut. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.

Lasten ja nuorten liikunnan osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suoritusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toteuttamiseen . Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko elämänkulussa. Hakuaika 30.11.2018 asti