Liikuntaleikkikoulu –ohjaajakoulutus tarjosi apua lasten liikkumiseen lisäämisen arjessa sekä aikaa yhteiseen ideointiin

Valtakunnallinen Liikuntaleikkikoulu –ohjaajakoulutus loistavien kouluttajien toteuttamana antoi paljon tärkeää tietoa lasten liikunnan tärkeydestä ja perusmotoristen taitojen vahvistamisesta.

Teoriaa käytiin läpi pitkin päivää lyhyissä pätkissä. Teorian ja käytännön vuorottelu koettiin positiivisena, sillä osallistujat pysyivät virkeinä ja motivoituneina. Moni koki erityisesti käytännön toiminnan kautta oppimisen antoisana. Myös teoriaosuus oli kattava ja tiivis paketti. Alan ihmiset jakoivat omia kokemuksiaan keskenään ja antoivat hyviä vinkkejä arkeen. Erityisesti vuoropuhelu osallistujien kesken koettiin mieluisaksi. Moni varhaiskasvattaja koki, että sai vinkkejä ja ajateltavaa oman arjen suunnittelun sekä toiminnan toteuttamiseen liikunnallisemmaksi. Koulutus ei tuonut meille ainoastaan hyvää materiaalia, kansiota, jota voi hyödyntää monien vuosien ajan, vaan myös paljon ajattelun aihetta siihen, miten päiväkodin arkea voisi kehittää liikunnallisempaan suuntaan. Tämän vuoksi suosittelemme kaikkia kollegojamme kouluttautumaan liikkariohjaajiksi. Heti viikonlopun jälkeen huomasimme kannustavamme lapsia liikkumaan enemmän esimerkiksi ulkoleikeissä ja siirtymätilanteissa.

Lastentarhanopettajat Sanni Suomi ja Peppi Torkkeli
päiväkoti Katariinan Vilske