Luonnossa kotonaan kutsuu ulkoilmaelämään!

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa.

Virallisen Luonnossa kotonaan -tunnuksen omaavia päiväkoteja, päiväkotiryhmiä ja perhepäivähoitajia on 30. Lisäksi mukana on kolme koululaisten iltapäiväkerhoa. Luonnossa kotonaan verkostoa koordinoi Suomen Latu.

Vuoden 2015 alussa toiminnan kriteerejä kevennettiin ja verkoston toimintaa lähdettiin markkinoimaan uusille toimijoille. Kaksipäiväinen Luonnossa kotonaan peruskurssi tuli avoimeksi kaikille kasvattajille. Kurssille voi tulla hakemaan ideoita ja inspiraatiota omaan toimintaan. Vuosina 2015-2017 toimintaan on perehdytetty noin 1 300 kasvattajaa, mikä kertoo luontotoiminnan ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta.

Varhaiskasvatuksen luonto- ja metsätoiminta kaiken kaikkiaan on lisääntynyt. Yhtenä oivana esimerkkinä on Ruskon Karhukallion päiväkodin eskariryhmä. Heillä kota toimii tukikohtana ja muuten he liikkuvat lähimetsissä säällä kuin säällä luontoa tutkien, kunnioittaen ja arvostaen. Se on yhdessäoloa ja oppimista parhaimmillaan.

www.suomenlatu.fi/luonnossakotonaan