Miten osallisuutta voi lisätä Vasu-työhön ?

Vasun perusteissa toimintakulttuurin kehittämisen keskiössä on oppiva yhteisö, jossa aikuisia ja lapsia kannustetaan oppimaan yhdessä ja toinen toisiltaan. Oppivaa yhteisöä kuvaavat ilmaukset ovat houkuttelevia; tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille antava, huomaavaista käytöstä arvostava, uudenlaisia toimintatapoja kokeileva, yrittämiseen ja sinnikkyyteen rohkaiseva, erehtymisen salliva, jatkuvasti toimintaansa arvioiva jne. Lue lisää täältä