Raisiossa panostetaan arjen toiminnallisuuteen

Raisio koulutti koko varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäämään lasten liikuntaa arjen toiminnan keskellä

Raision kaupunki haki tänä vuonna ensimmäistä kertaa avustusta varhaiskasvatuksen liikunnallistamiseen. Tukea myönnettiin 17 000 euroa ja kunta laittoi saman verran omaa rahaa lisää. Tavoitteena oli kouluttaa koko varhaiskasvatuksen henkilöstö lisäämään lasten toiminnallisuutta arjen pienissä hetkissä.

”Merkittävintä on se, mitä tapahtuu joka hetki normaalissa arjessa, sillä siitä syntyy toimintakulttuuri”, hankkeen kuntakoordinaattori ja Raision varhaiskasvatuksen suunnittelija Maria Ovaska toteaa.

Hankekoordinaattori Maria Ovaskan mielestä hankerahaa kannatti hakea. Jatkohakemusta harkitaan, sillä olisi hyvä, että nyt aloitetut toimenpiteet saataisiin juurrutettua pysyväksi toimintamalliksi
.

Raision kaikissa 13 päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa pidettiin Pienten askelten perehdytys- koulutus. Koulutuksessa henkilökunta sai LiikUn kouluttajan avulla määritellä, mitä osa-alueita kehitetään ensimmäisenä. Henkilöstö mietti yhdessä, miten päiväkodin ja kodin kaikkia tiloja voidaan hyödyntää liikkumiseen. Millaisia sääntöjä liikkumisen suhteen on? Onko käytössä riittävästi varusteita? Mitä pitäisi hankkia lisää? Lisäksi useammassa päiväkodissa on pidetty Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpajat. Koulutukset pidettiin 2,5 – 3 tunnin iltoina tai kehittämispäivän yhteydessä. Perhepäivähoitajille koulutus toteutetaan puistopäivän aikana marraskuussa.

”Uskon, että koulutuksilla on ollut merkitystä. Toki uuden vasun myötä kaikilla on paljon uutta omaksuttavaa, joten suuria muutoksia ei voi tapahtua hetkessä. Suunta on kuitenkin oikea”, Ovaska tuumii. 

Päiväkoteihin on hankittu tarvekohtaisesti uusia liikuntavälineitä,kuten kiipeilyseiniä, potkupyöriä, palloja ja motoriikkavälineitä.
 

Monipuolisuutta ja perheiden osallisuutta

Koulutuksen lisäksi hankkeen avulla haluttiin saada perheitä mukaan, monipuolistaa liikuntaa ja tuoda luontoliikuntaa esille.

Liikuntaa haluttiin monipuolistaa tuomalla päiväkoteihin luovaa tanssia, lasten joogaa ja mindfulnessia, jotka sopivat pieniinkin tiloihin. Luotoliikuntaa edistettiin järjestämällä kaikille 4-5-vuotiaille luontoretki Haunisten altaalle. Näin paikalliset luontoretkikohteet tulevat lapsille ja sitä kautta myös heidän perheilleen tutuiksi.

Perheitä aktivoitiin lasten kanssa liikkumiseen vanhempainiltojen avulla. LiikUn kouluttaja piti päiväkodeissa lasten liikunnan merkityksestä kertovia luentoja. Osassa päiväkodeista siihen yhdistettiin myös toiminnallinen osuus. 

Kaikkiaan Ovaska on ollut hankkeeseen tyytyväinen.
”LiikUn kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Olemme saaneet kuulla monista toimintavaihtoehdoista ja tukea ohjausryhmään”, Ovaska kiittelee.

Ovaskan mukaan hyvin alkanutta kehitystä tullaan ylläpitämään tekemällä yhteistyötä päiväkodin johdon kanssa ja luomalla rakenteita. Esimerkiksi liikuntavastaavien säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä. Yhteistyötä tullaan tekemään myös yli kuntarajojen, jotta hyväksi havaittuja malleja voidaan oppia toisilta ja jakaa eteenpäin valtakunnallisesti. Loppuvuodesta tullaan teettämään kysely päivähoidon henkilöstölle ja vanhemmille, jotta saadaan palautetta hankevuodesta.

Teksti Maija Arosuo