Nykytilan arviointityökalu avuksi varhaiskasvatuksen liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen

Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä on tärkeää yhdessä arvioida tämän hetkistä tilanetta sekä tämän jälkeen tehdä valintoja, mistä ensimmäiseksi lähdetään liikkeelle kehittämistyössä.

Nykytilan arvionti -työkalun osa-alueet ovat:

1. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttaminen
2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
4, Lapsen osallisuus
5. Varhaiskasvatusyksikön tilat ja välineet
6. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
7. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Nykytilan arviointi -työkalu löytyy Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman alustalta Toimintatavat-otsikon alta (Vaihe 2.)

1. Täyttäkää yhdessä sähköinen Nykytilan arviointi -lomake itsearvioiden yksikkönne tämän hetkistä tilannetta.
2. Palauttakaa lomake. Palauttamisen jälkeen saatte yhteevetoraportin tuloksistanne. Raportti kuvaa yksikkönne nykyistä tilaa: mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mistä löytyy kehitettävää. Raportti toimitetaan suoraan ohjelma-alustalle omaan työtilaanne Palautetut materiaalit -osioon. Yhteenvetoraportteja toimitetaan muutaman kerran vuodessa.
3. Arviointi suositellaan tehtäväksi vuosittain, jotta voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa sekä toimintanne kehittymisen seurannassa.

Miten mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan?

Mikäli yksikkösi ei vielä ole mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa, ilmoittautukaa heti.  Saatte yksikön omat tunnukset ohjelma-alustalle, josta löytyvät tarvittavat tukimateriaalit ja työkalut.