Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

6. Välineet ja lelut – innosta kokeilemaan

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Aikuiset tarjoavat lasten käyttöön erilaisia liikuntavälineitä, kalusteita, tavaroita ja kierrätysmateriaaleja liikuntaan houkutteleviksi apuvälineiksi, tehostamaan kehollisia kokemuksia sekä monipuolistamaan elämyksiä. Myös teknologiaa hyödynnetään liikkeellelähdön helpottamiseksi. Aikuiset antavat aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien liikuntavälineiden ja -tilojen olla lasten saatavilla ja vapaassa käytössä. Myös tukea tarvitsevien apuvälineet ovat saatavilla ja käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan. Kierrättäkää isompia ja kalliimpia välineitä yksiköstä toiseen. Huomioikaa, että liikkumiseen innostavien välineiden ei aina tarvitse tehdä lapsen elämää helpoksi. Jotkut välineet voivat olla vaikkapa niin raskaita ja suuria, että niiden käyttämiseen tarvitaan ponnistelua ja monen lapsen yhteistyötä. (Lähteet: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:21)

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Marika Hurme-Kivisen johdolla Eurajoella on koottu viisi erilaista päiväkodeissa kiertävää liikuntavälinekassia, joiden tarkoituksena on tuoda vaihtelua ja monipuolisuutta jo olemassa oleviin liikuntavälineisiin. Kassien välineitä voi yhdistää luovasti päiväkotien materiaaleihin, jolloin käyttömahdollisuudet lisääntyvät entisestään.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa-ulkona unelmat todeksi

Aikuiset luovat liikuntaan houkuttelevia ympäristöjä ja poistavat liikkumiseen liittyviä esteitä. Aikuiset ymmärtävät, että lapsille kaikki paikat voivat olla liikkumisen paikkoja ja antavat näiden etsiä, kokeilla, keksiä erilaisia liikkumistapoja, hallita kehoaan sekä ilmaista itseään. Mitä taitavampi lapsi on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on olla aktiivinen. Runsas fyysisen aktiivisuuden määrä kehittää lapsen motorisia taitoja edelleen. Päiväkoti-iässä lapsen itseluottamus ja minäkuva kehittyvät nopeasti. Siksi lapsen tarkoituksenmukainen ja rohkaiseva ohjaus, myönteisten kokemusten antaminen ja vahvistaminen ovat lapselle tärkeitä Lapsesta on hauskaa muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Luonnonympäristöt ovat lapselle erityisen mieluisia, mutta lapsi löytää leikkipaikat myös rakennetusta kaupunkilähiöstäkin. Turhia kieltoja kannattaa karsia.

Päiväkodilla on erinomainen mahdollisuus monipuolistaa ja tasa-arvoistaa kaikkien lasten liikkumiskokemuksia. Päiväkodissa kaikki lapset saavat yhtäläisen mahdollisuuden monipuolisille liikuntakokemuksille. Olisi tärkeää, että perheen arvot ja tuki vastaavat päiväkodin käytänteitä ja päinvastoin. Vanhempien on hyödyllistä kertoa omat odotuksensa lapsen liikuntaan, mutta suhteuttaa ne päiväkodin mahdollisuuksiin. (Lähteet: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:21)

Poimi täältä ideat aktivoivien lattiateippausten käyttöön. Opas on toteutettu osana Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanketta. Aktivoivilla laittiateippauksilla on lisätty liikkumista Helsingin päiväkodeissa.

4.Tekemällä taitoja-monipuolisuus kunniaan

Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan sekä rentoutua joka päivä. Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä. Se on riittävää ja monipuolista silloin, kun hän saa päivittäin, kaikkina vuodenaikoina ja erilaisissa ympäristöissä harjoitella motorisia perustaitojaan yhdessä muiden lasten kanssa. Hänelle annetaan mahdollisuus oppia arvioimaan ja hallitsemaan liikkumiseen liittyviä riskejä sen sijaan että asioita kielletään liiallisen turvallisuushakuisuuteen vedoten.

Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, esimerkiksi toiminnanohjauksessa, hänen tulee saada tarvitsemaansa tukea. Lasten motoriset taidot kehittyvät yksilölliseen tahtiin. Kaikki hyötyvät liikkumisen lisäämisestä, mutta syy heikkoihin motorisiin taitoihin on hyvä selvittää, jotta lasta osataan tukea oikealla tavalla. Tärkeää on, että taitojen kehittymistä seurataan ja tuetaan jo varhaista vuosista lähtien, havainnot dokumentoidaan ja huoleen tartutaan johdonmukaisesti. Varhaisessa vaiheessa huomatut viiveet ja aloitetut tukitoimet helpottavat lapsen elämää koulumaailmassa.

Tietoa lasten motoriikasta, motoristen taitojen kehittymisestä, kehityksen haasteista sekä havainnoinnista ja taitojen oppimisen tukemisesta löytyy:

https://www.skillilataamo.fi/

3. Kuuntele-anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset)

Lapsi saa olla utelias ja aktiivinen. Kaikki aistit ja mielikuvitus ovat yleensä käytössä, kun lapsi tutustuu, kokeilee ja ottaa selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Liikkuminen ja leikkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja olla ja oppia. Lapsella on mielipiteitä ja ehdotuksia, joita kuuntelemalla ja huomioimalla lisätään hänen osallisuuttaan häntä itseään koskevissa asioissa.

Iloa, leikkiä ja osallisuutta -vinkkikortit, joista löydät ideoita liikkumisten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lasten kanssa. Vinkkikortit on jaoteltu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan. www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/materiaalit

Digiloikka leikkiin e-kirjassa esitellään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten mobiilityöskentelyn avulla luodaan liikunnallisia tarinoita ja tehtäväratoja. Esimerkeissä tavoitteena on ollut lasten aktivointi ja heidän osallistamisensa tehtävien suunnitteluun ja tuotosten tekemiseen. www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/materiaalit

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa- perhe tärkeä roolimalli (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset)

Kohdan 2. löydät täältä.

1. Vauhti virkistää-vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset)

Ulkoilupedagogiikka on tavoitteellista, ohjattua toimintaa ulkona. Ulkopedagogiikan toteuttaminen on kasvattajista itsestä kiinni. Se vaatii vahvaa toimijuutta: haluan, pystyn, teen.

Kun on saatu aikaan tahtotila, pienistä asioista kannattaa lähteä liikkeelle. Iso tavoite voi olla, että ohjattu ulko-ja sisätoiminta sekä vapaa ulko-ja sisätoiminta saadaan tasapainoon, lapsen kehitystä ja hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi.

Kehittyäkseen lapsi tarvitsee toisia lapsia ja ohjaavan kasvattajan läsnäoloa. Heidän avullaan lapsi kiinnostuu ympärillä tapahtuvista asioista. Ulkotilaa ei pidä unohtaa oppimisessa, vaan se tulisi nähdä mahdollisuutena.

Miten teidän yksiköissänne toimii ulkopedagogiikka?

Vinkkejä talveen:

* Lumipallojen kuljetus lapiolla paikasta toiseen

* Lumilabyrinttihippa: tehdään lumeen kulkureitti, joita pitkin vain saa juosta.

* Aarteen etsintä: toinen parista käy piilottamassa lumeen tietyn hiekkalelun ja toinen saa käydä etsimässä sen. Toisten parien hiekkalelua ei saa ottaa.

* Mäkeä voi juosta ylös ja alas tai kieriä alas

* Pulkan kanssa käsivoimin eteneminen paikasta toiseen, vaikka sukkulaviestinäkin.


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista