Kuntakumppanuus Satakunta

Tervetuloa keskustelemaan lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edellytyksistä! 

YHTEISTYÖLLÄ LIIKETTÄ LAPSILLE JA NUORILLE - Monitoimialainen kehittämispäivä Satakunnan kunnille to 3.9.2020 kello 9.30-14.30 

Diakon, Martintalo, Pori (Metsämiehenkatu 2) 

Liikunnallinen elämäntapa on yksi merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa syntyy positiivinen suhde liikuntaan ja löytyy itselle luontainen tapa liikkua, sen parempi. Mitä me kuntien toimijat voimme tehdä varmistaaksemme tätä kehitystä? Jokaisella meistä on tärkeä rooli liikunnallisen elämäntavan edellytysten luomisessa. Toimimme sitten teknisellä sektorilla yhdyskuntasuunnittelussa tai -rakentamisessa, sosiaali- tai terveydenhuollon piirissä, sivistys- ja vapaa-aikasektorilla jne. 

Olemme rakentaneet päivän, jonka aikana jokainen voi kuulla omaan toimialaansa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja käydä oman kuntansa toimijoiden kanssa keskustelua yhteisestä asioiden kehittämisestä. Kuntasi liikuntatoimen edustaja ylläpitää keskusteluanne ja kirjaa sen aikana esille nousseita asioita. 

OHJELMA  

  9.30   Aamukahvit 

10.00   Avaussanat ja johdattelu päivän sisältöihin 

               - Anu Oittinen, LiikU, Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuus 

            Valtakunnallisten Liikkuvat -ohjelmien esittely

               - Karita Toivonen,  kehittämispäällikkö, liikunnnan aluejärjestöt/LiikU 

10.45   Liikunnan edistäminen moniammatillisella yhteistyöllä Heinolassa 

               - Maria Kaikkonen, Liikunnan palvelupäällikkö, Heinolan kaupunki 

            Vapaata keskustelua 

11.45    Pienryhmätyöskentelyn ohjeistus 

12.00    Lounas (omakustanteinen) 

13.00    Pienryhmätyöskentely aamupäivän evästysten pohjalta 

13.45    Pienryhmätyöskentelyn purku 

14.00    Käytännön kehittämisestä kuntatason strategisiin linjauksiin ja seurantaan 

             Pienryhmissä keskustelu ja toiveet jatkon etenemisestä 

14.30    Tilaisuus päättyy 

 

Tilaisuuden järjestää LiiikU ry yhdessä kuntien liikuntatoimen edustajien kanssa. 

 

ILMOITTAUTUMISET 31.8.2020 mennessä TÄSTÄ.

LISÄTIEDOT: juha.koskelo@liiku.fi, 050 536 0334