Kuntakumppanuus Satakunta

Tervetuloa keskustelemaan lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edellytyksistä! 

YHTEISTYÖLLÄ LIIKETTÄ LAPSILLE JA NUORILLE - Monitoimialainen kehittämispäivä Satakunnan kunnille to 3.9.2020 kello 9-16 

Diakon, Martintalo, Pori (Metsämiehenkatu 2) 

Liikunnallinen elämäntapa on yksi merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa syntyy positiivinen suhde liikuntaan ja löytyy itselle luontainen tapa liikkua, sen parempi. Mitä me kuntien toimijat voimme tehdä varmistaaksemme tätä kehitystä? Jokaisella meistä on tärkeä rooli liikunnallisen elämäntavan edellytysten luomisessa. Toimimme sitten teknisellä sektorilla yhdyskuntasuunnittelussa tai -rakentamisessa, sosiaali- tai terveydenhuollon piirissä, sivistys- ja vapaa-aikasektorilla jne. 

Olemme rakentaneet päivän, jonka aikana jokainen voi kuulla omaan toimialaansa liittyvistä ajankohtaisista asioista ja käydä oman kuntansa toimijoiden kanssa keskustelua yhteisestä asioiden kehittämisestä. Kuntasi liikuntatoimen edustaja ylläpitää keskusteluanne ja kirjaa sen aikana esille nousseita asioita. 

  • AAMUPÄIVÄN ohjelma keskittyy lapsuusajan liikuntaan (0-12 v.). Osallistujia toivotaan neuvola-, varhaiskasvatus-, perusopetuksen 1.-6. luokkien, kulttuuritoimen, terveydenhuollon sekä liikuntaolosuhteiden suunnittelun ja toteutuksen sektoreilta. 
  • ILTAPÄIVÄLLÄ jatketaan nuoruusajan liikunnalla (13-19 v.). Osallistujia toivotaan perusopetuksen 7.-10. luokkien, nuorisotoimen, toisen asteen, kulttuuritoimen, terveydenhuollon sekä liikuntaolosuhteiden suunnittelun ja toteutuksen sektoreilta. 

OHJELMA 

9.00  Aamukahvit 

9.30  Liikunnallisen elämäntavan edistämisen edellytykset lasten ja perheiden palveluissa 

          Lapsuusajan aktiivisuutta edistävät olosuhteet 

12.00 Lounas (omakustanteinen) 

13.00 Nuoruusajan aktiivisuutta edistävät olosuhteet 

           Liikunnallisen elämäntavan edistämisen edellytykset nuorten ja perheiden palveluissa 

15.30 Kuntien liikuntatoimen edustajien keskusteluista esille nostamat ajatukset 

           Loppukeskustelu ja -yhteenveto 

16.00 Tilaisuus päättyy 

Tilaisuuden järjestää LiiikU ry yhdessä kuntien liikuntatoimen edustajien kanssa. 

 

ILMOITTAUTUMISET 20.8.2020 mennessä TÄSTÄ.

LISÄTIEDOT: juha.koskelo@liiku.fi, 050 536 0334