Ihmiset ja Ilmiöt

Kuntien hyvinvointikertomukset rakentuvat huonovointisuuden kuvauksesta

Tarkastelunäkökulma on ymmärrettävä, koska huonovointisuuteen ja sen riskeihin liittyvät haasteet ovat niin isoja. Tämä vääristää kuitenkin ennaltaehkäisyn käsitettä, eli kaikkia niitä toimia, joilla pyritään ehkäisemään korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Todellinen ennaltaehkäisevä toiminta olisi tärkeää nostaa näkyvämmin korjaavien, jo syntyneitä ongelmia ratkaisevien toimenpiteiden rinnalle.

Lue lisää

Kuntien liikuntavaikuttajat haluavat tehdä liikumisesta helpompaa ja laajentaa yhteistyöverkostoja

Turun seudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä liikkumisen ja urheilun edistämiseksi useita vuosia. Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuuskunnat tapasivat isolla joukolla Liedon kunnantalolla 24.1.2019. Paikalla oli vaikuttava joukko toimijoita ja päättäjiä liikuntatoimen edustajista aina seura-, nuoriso-, sivistys-, hyvinvointitoimijoihin ja kuntajohtoon.  

Seminaarissa linjattiin keskeisiä liikuntayhteistyön painopisteitä. Yhteistyötä jatketaan niiden pohjalta priorisoiden ja konkretisoiden. Linkki seminaarin yksityiskohtaisempaan keskusteluyhteenvetoon löytyy tämän sivun alaosasta.

Nousiasten uudet johtajat: kunnanjohtaja Teemu Heinonen, hallintojohtaja Riikka Liljeroos ja sivistysjohtaja Pasi Isokangas liikunta-asian äärellä

Kunnat haluavat tehdä liikkumisesta helpompaa

Monia asioita on jo tehty liikuntakynnyksen madaltamiseksi. Yhteistyö on tuottanut seutukunnallisia yhtenäisempiä toimintatapoja ja työkaluja eri kohderyhmien liikkumisen helpottamiseksi:

Mihi tarjoaa 13­­­­—19-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua liikuntapaikkoihin (esim. kuntosalit, uimahallit), kokeilla maksutta monia liikuntamuotoja tai harrastaa jotakin lajia säännöllisemmin. Tällä hetkellä Mihi-toiminta on maksutonta Turun seudun nuorille.

Wertaisliikuttajatoiminta osallistaa ja aktivoi ikäihmisiä. Koulutuksiin etsitään ikätovereidensa liikuttamisesta innostuneita, ja sen jälkeen toimintaa toteutetaan yhdessä kunnan ikäihmisten liikunnasta vastaavien kanssa. Tällä hetkellä alueemme kunnissa toimii jo kymmeniä wertaisia! Tutustu kevään 2019 Wertaisliikuttajakoulutukseen sivun alaosan linkistä!

Saattajakortti helpottaa eri tavoin toimintarajoitteisten liikunnan harrastamista tai tapahtumiin osallistumista.

LiikuntAsiaa-uutiskirjeellä ja nettiviestinnällä tuodaan liikunnan ja urheilun ajankohtaisia asioita kuntien päättäjien tietoon päätöksentekotyötä helpottamaan. Myös yhteisempää strategista suuntaa ja seurannan mittareita on jo alettu kehittää.

Liiqquu Leikkipuistojumppa-toimintaa ollaan käynnistämässä Rajattomasti-yhteistyökuntien ja koulutuksen kehittäjän Marianne Sjöroosin kanssa. Kevään 2019 koulutusesite löytyy sivun alaosan linkistä.

Vielä laajempia yhteistyöverkostoja tarvitaan

Monia asioita pitää tehdä edelleen:

Hyvinvoinnin palapelin rakentaminen eri ikäisten ja toimintakykyisten asukkaiden kanssa vaatii liikuntatoimen rinnalle seura- ja yhdistys-, nuoriso-, sivistys-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, teknisen sektorin ja kaupunkisuunnittelun toimijoita.

Toiminta- ja palveluketjuja sekä palveluihin liittyvää viestintää tulee yhtenäistää, kuten myös niiden vaikuttavuuden seurannan mittareita ja tiedonkeruuta.

Kevyen liikenteen verkoston toimivuus seudullisesti on merkittävä liikkumista edistävä asia ja myös ympäristöteko. Tärkeätä on, että verkosto on yhtenäinen ja kattava, ja että opastukset kunnasta ja kaupunginosasta toiseen toimivat. Kevyen liikenteen väylät ovat merkittävin yksittäinen suomalaisia liikuttava olosuhde!

Liikuntapaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa pitäisi löytää nykyistä tehokkaampia yhteistyötapoja, jotta voimme olla seudullisesti ylpeitä niin asukkaiden lähiliikuntamahdollisuuksista, seudullisista liikunta- ja ulkoilukeskuksista sekä keskitetyistä kilpa- ja huippu-urheilun olosuhteista.

Liikunnan suuntaviivat ja strategisen seurannan työkalut tulisi kehittää ja toteuttaa yhteisesti, jottei jokaisen kunnan tarvitse käyttää resurssejaan saman työn tekemiseen ja seurantaan. Liikunnasta viestimistä eri kohderyhmille tulee kehittää myös päättäjille viestintä mukaan lukien.

Uudet lajit madaltavat liikunnan kynnystä kaikille

Lue lisää...

Kaarinan Wertaistoiminta on vertaansa vailla

Lue lisää…

Nuorten liikunta haastaa meitä uudistumaan

Lue lisää...

Toni Forsblom edistää liikuntaa monessa roolissa

Lue lisää...