Ikäystävällistä liikuntaa etsimässä - Wertaisliikuttajatoiminta auttaa alkuun

Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on ikäihminen. Yli 65-vuotiaiden osuuden kasvu tulee haastamaan kaikki teollisuusmaat, mutta erityisesti Suomen. Väestön ikääntyminen tulee olemaan yksi Suomen keskeisimmistä haasteista. Tarvitsemme sekä yhteiskunnallisia muutoksia palvelurakenteisiin että ajattelutavan muuttumista vanhempia ihmisiä arvostavaksi.

Miltä näyttää tulevaisuuden ikäystävällinen liikunta?

Ikäihmisten hyvinvointi ja hyvä arki edellyttää monipuolista tukea. Liikunta on tässäkin tärkeä kulmakivi. Tulevaisuuden tarpeet eroavat varmasti tähän päivään verrattuna. Tulevaisuuden 65+ -ikäiset kun saattavat olla kuin nykypäivän kolme-nelikymppiset. On todennäköistä, että odotetaan monipuolisempaa tarjontaa, enemmän ohjattua toimintaa, ajanmukaisia liikuntatiloja ja -olosuhteita sekä elämyksiä.

Kuka tuottaa ikäystävällistä liikuntaa?

Julkisen sektorin tarjonta tuskin tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Entistä suuremmassa roolissa ikäihmistenkin liikkumaan aktivoinnissa tullaan toivottavasti näkemään yksityinen ja kolmas sektori. Lukuisat seurat Lounais-Suomessa tarjoavat jo tälläkin hetkellä toimintaa ikäihmisille. On Aarnen Tallia, Lahjan Tyttöjen Pelargonioita, Raision ja muiden kuntien jumppareiden, kuntien Latu-yhdistysten ja monien muiden seurojen toimintaa.

Silti edelleen vain pieni osa ikäihmisistä liikkuu suositusten mukaan riittävästi. Löytyisikö ikäihmisten ryhmästä kaivattua potkua liikuntaseurojen jäsenistön, toimijoiden ja tätä kautta talouden kasvuun? Voisiko syntyä kokonaan uudenlaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ympärille rakentuvaa toimintaa? Sopiiko toiminta olemassa olevien seurojen toimintaan vai tarvitaanko kokonaan uusia seuroja ja yhdistyksiä?

Vielä ehtii mukaan kevään Wertaisliikuttajakoulutukseen!

Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -kunnat toteuttavat yhdessä vertaisliikuttajatoimintaa. Vertaisryhmät sopisivat hyvin myös seurojen ja yhdistysten ikäihmisten liikuntatoimintaan.

Wertaisliikuttajakoulutus järjestään joka vuosi Rajattomasti liikuntaa -yhteistyökuntien toimesta. Koulutus on suunnattu ikäihmisten liikuntakaveritoiminnasta innostuneille. Maksuton koulutus antaa ideoita ikäihmisten liikuntaan ja erilaisten liikuntatuokioiden opastamiseen. Päivän koulutuksen jälkeen toiminta jatkuu omassa kunnassa kunnan ikäihmisten liikunnasta vastaavan ohjaajan avustuksella. Koulutuspäivän aikana perehdytään ulkokuntosalitoimintaanja luontoelämyksiin, palloiluun, liikkumiseen lasten kanssa, liikkuvuuteen, venyttelyyn ja kehonhuoltoon, tasapainoharjoitteluun, kuntosalitoimintaan sekä kotijumppaan. Kuntien liikuntatoimen ikäihmisten liikunnasta vastaavat tiedottavat koulutuksista omissa kunnissaan ja kokoavat osallistujat toimintaan.

Tiedustelut: Anu Oittinen, anu.oittinen@liiku.fi, 040 9000849.

(Teksti: Hanna Pitkänen ja Anu Oittinen, Kuvat: Päivi Mecklin)