Vielä laajempia yhteistyöverkostoja tarvitaan

Turun seudun 11 kuntaa Uudenkaupungin edustajilla täydennettynä kokoontui Liedon kunnantalolla 24.1.2019 keskustelemaan keskeisistä liikunnan ja urheilun kehittämisen haasteista seudullisesti. Esille nousi kaksi keskeistä asiaa: liikkumisesta on tehtävä mahdollisimman helppoa ja meidän on tehtävä yhteistyötä entistä laajemmilla verkostoilla.

Vielä laajempia yhteistyöverkostoja tarvitaan

Monia asioita pitää tehdä edelleen:

Hyvinvoinnin palapelin rakentaminen eri ikäisten ja toimintakykyisten asukkaiden kanssa vaatii liikuntatoimen rinnalle seura- ja yhdistys-, nuoriso-, sivistys-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, teknisen sektorin ja kaupunkisuunnittelun toimijoita.

Toiminta- ja palveluketjuja sekä palveluihin liittyvää viestintää tulee yhtenäistää, kuten myös niiden vaikuttavuuden seurannan mittareita ja tiedonkeruuta.

Kevyen liikenteen verkoston toimivuus seudullisesti on merkittävä liikkumista edistävä asia ja myös ympäristöteko. Tärkeätä on, että verkosto on yhtenäinen ja kattava, ja että opastukset kunnasta ja kaupunginosasta toiseen toimivat. Kevyen liikenteen väylät ovat merkittävin yksittäinen suomalaisia liikuttava olosuhde!

Liikuntapaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa pitäisi löytää nykyistä tehokkaampia yhteistyötapoja, jotta voimme olla seudullisesti ylpeitä niin asukkaiden lähiliikuntamahdollisuuksista, seudullisista liikunta- ja ulkoilukeskuksista sekä keskitetyistä kilpa- ja huippu-urheilun olosuhteista.

Liikunnan suuntaviivat ja strategisen seurannan työkalut tulisi kehittää ja toteuttaa yhteisesti, jottei jokaisen kunnan tarvitse käyttää resurssejaan saman työn tekemiseen ja seurantaan. Liikunnasta viestimistä eri kohderyhmille tulee kehittää myös päättäjille viestintä mukaan lukien.