Liikunta on strateginen valinta

HYVINVOINTIKERTOMUKSET RAKENTUVAT HUONOVOINTISUUDEN KUVAUKSESTA

Tämä johtopäätös perustuu pienimuotoiseen sisällönanalyyttiseen tarkasteluun Turun seudun 10 kunnan hyvinvointikertomuksista liikunnan näkökulmasta. Huonovointisuuden indikaattoreiden tärkeyttä ei voi kiistää, mutta pelkona on, että samalla vääristyy todellisen ennaltaehkäisevän työn sisältö.

Lue tästä Turun Sanomat Alio 20.3.2020

Lue lisää kuntien hyvinvointikertomusten sisällästä

LIIKUNNASTA ON TULOSSA YHÄ TÄRKEÄMPI KUNTIEN ELINVOIMATEKIJÄ

Yllä oleva otsikko on suora lainaus Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta -julkaisusta. Kotitaloudet ovat nykyään merkittävin liikunnan rahoittaja, mutta aiemmin ykköspaikkaa pitäneet kunnat tulevat merkittävänä kakkosena. Merkittävänä erityisesti siksi, että kotitalouksen ykköspaikka nostaa väkisinkin esille ison kysymyksen liikunnan eriarvoistumiskehityksestä. Selonteossa luvataan PALJON JA HYVÄÄ KAIKILLE, mutta on meidän tehtävä paljon työtä ja erityisesti yhteistyötä turvataksemme ihan oikein konkreettisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnalliseen elämäntapaan kaikille!

Tutustu tästä liikuntapoliittiseen selontekoon.

Kuntaliiton liikuntavisio vuodelle 2025:

"Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja saavat siitä iloa, elämyksiä ja työkykyä. Kuntien liikuntapalvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavissa. Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on koko kunnan yhteinen asia." Lue alla olevasta Kuntaliiton linkistä, millä toimilla tavoitteisiin päästään:

Liikuntapalvelut kohti 2020 -lukua

Liikkuva ja aktiivinen kuntalainen tukee kunnan elinvoimaa. Hyvinvointikertomuksella liikunta saadaan mukaan kuntatason strategiaan. Liikunta ei vielä riittävästi näy kuntien hyvinvointityössä. Lue lisää liikunnasta hyvinvointikertomuksessa alla olevasta linkistä ja selvitä, mikä tilanne on omassa kunnassanne. Ensimmäiset keskeiset kysymykset hyvinvointikertomukseen liittyen kunnassasi: Onko kunnallanne sitä ja miten liikunta siinä näkyy?

Liikunta mukaan oman kuntasi hyvinvointikertomukseen

Kuinka hyvin tiedät tilanteen omassa kunnassasi liittyen liikunnan ja urheilun nostamiseen kuntastrategiaan, yhteistyöhön hallintokuntien välillä, liikunnan kunnolliseen vastuuttamiseen kuntanne organisaatiossa, yhteistyöhön kunnan, järjestöjen, yritysten ja yksittäisten toimijoiden kesken, kuntalaisten kuulemiseen liikunta- ja urheiluasioissa, liikunnan elämäntapaneuvontaan sekä lasten ja nuorten liikuntavuorojen maksuttomuuteen. Näitä kaikki korostetaan valtion liikuntaneuvoston kannanotossa liittyen liikunnan ja urheilun rooliin terveyden, hyvinvoinnin ja elinvoimsaisuuden edistämisessä kunnissa. Lue lisää ja nosta keskusteluun:

Valtion liikuntaneuvosto: Liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kuntaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kahden vuoden välein tietoa liikunnan edistämsisestä kunnissa. Liikunta alkaa TEAviisariseurannan mukaan yhä paremmin näkyä kuntastrategioissa, mutta kansallisten ohjelmien, suositusten ja lakien käsittely on heikompaa. Kokoamme LiikuntAsiaa-sivustoa, jotta sinun on helpompi saada ne käsiisi ja muodostaa kokonaiskuvaa. Alta löytyy linkki vuoden 2016 TEAviisari-tuloksiin sekä itse TEAviisarin sivuille, josta pääset tarkastelemaan oman kuntasi tuloksia:

TEAviisari

TEAviisari-raportti liikunnan edistämisestä kunnissa vuonna 2016

Ole huoleti, tieto ei maailmasta lopu. Tässä käyttöösi linkki Suomen Olympiakomitean sivuille, josta pääset edelleen syvemmälle liikuntapoliittisessa vaikuttamisessa:

Liikuntapolitiikan tietopankki

Jos löydät sellaista ajankohtaista liikunnan strategiseen edistämiseen liittyvää aineisto, jota tältä sivulta ei vielä löydy, laita meille siitä tieto, niin lisäämme sitä sivustolle kaikkien hyödynnettäväksi.

Tutustu myös näihin:

OKM Liikunta

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

Liikuntalaki

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä